Search


 
Issue Title
 
Vol 2, No 6 (2016) Sự thể hiện chất liệu lịch sử trong tiểu thuyết Việt Nam đầu thế kỷ XXI: Từ đối thoại liên văn bản đến sự hoài nghi các Đại tự sự Abstract
Hoàng Cẩm Giang
 
Vol 3, No 1 (2017) Góp thêm ý kiến về việc nghiên cứu lịch sử xã hội Việt Nam Abstract
Phạm Hồng Tung, Nguyễn Quang Liệu
 
Vol 2, No 2b (2016) Phát triển du lịch dựa vào cộng đồng ở thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang: Hiện trạng và các vấn đề đặt ra Abstract
Bùi Thị Thu Vân
 
Vol 3, No 4 (2017) Đặc sắc của chương trình môn Lịch sử bậc trung học ở Thượng Hải, Trung Quốc Abstract
Nguyễn Phùng Tám, Zhang Lujia
 
Vol 3, No 3 (2017) Xác định sản phẩm du lịch đặc thù vùng Đồng bằng sông Hồng Abstract
Nguyễn Phạm Hùng
 
Vol 2, No 6 (2016) Diễn hóa hình tượng Quan Vũ từ nhân vật lịch sử đến nhân vật văn học Abstract
Trần Văn Trọng
 
Vol 3, No 3 (2017) Giải pháp phát triển Sa Pa thành khu du lịch nghỉ dưỡng, khám phá thiên nhiên và trải nghiệm văn hóa tầm cỡ quốc tế Abstract
Trần Thị Minh Hòa, Vũ Hương Lan
 
1 - 7 of 7 Items

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"