Search


 
Issue Title
 
Vol 5, No 2b (2019) Quan hệ giữa nhà nước Việt Nam với Giáo hội Phật giáo Việt Nam Abstract
Trần Thị Hằng
 
Vol 3, No 6 (2017) Tính tôn giáo của tín đồ Phật giáo ở Việt Nam Abstract
Nguyễn Thị Minh Hằng
 
Vol 2, No 1b (2016) Tín đồ Phật giáo Việt Nam: Thực trạng thống kê và đề xuất mới về đo lường Abstract
Hoàng Thu Hương, Bùi Phương Thanh, Phạm Hương Giang
 
Vol 6, No 4 (2020) Dấu ấn Nho - Đạo - Phật trong thơ ca của các nữ thi nhân thời Đường - Ngũ đại Abstract
Nguyễn Anh Tuấn
 
Vol 6, No 2b (2020) Một số vấn đề lý luận về triết lý nhân sinh Phật giáo Abstract
Nguyễn Thị Lê Thư
 
Vol 2, No 1b (2016) Phật tử và định hướng giá trị đạo đức kinh doanh: Một phân tích thực nghiệm tại Hà Nội Abstract
Đặng Hoàng Thanh Lan
 
Vol 2, No 3 (2016) Biểu hiện sự hội nhập của Phật giáo và tín ngưỡng truyền thống tại các ngôi chùa hiện nay (Nghiên cứu trường hợp tại một số chùa ở Hà Nội) Abstract
Trần Thị Kim Oanh, Vũ Đức Chính
 
Vol 5, No 6 (2019) Tiểu phẩm Phật giáo Champa ở núi Chồi, Quảng Ngãi Abstract
Nguyễn Hữu Mạnh, Mai Bùi Diệu Linh
 
Vol 2, No 2b (2016) Phật giáo-chính trị và vấn đề hòa hợp dân tộc ở Thái Lan thế kỷ XIX-XX Abstract
Trần Thị Họa My
 
1 - 9 of 9 Items

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"