Search


 
Issue Title
 
Vol 1, No 2 (2015) Từ văn học tiên phong đến điện ảnh vết thương: Trường hợp chuyển thể phim Sống Abstract
Nguyễn Thu Hiền
 
Vol 5, No 4 (2019) Sự điều chỉnh chính sách đối ngoại của Trung Quốc sau Đại hội XIX và tác động đối với Campuchia Abstract
Bùi Nam Khánh
 
Vol 2, No 6 (2016) Văn học hiện đương đại Trung Quốc ở Việt Nam: Một góc nhìn về diện mạo dịch thuật trong 30 năm Đổi mới (1986-2016) Abstract
Nguyễn Thu Hiền
 
Vol 4, No 6 (2018) Những đặc điểm văn hóa nổi bật của vùng biên giới Lào Cai (Việt Nam) - Vân Nam (Trung Quốc) Abstract
Trần Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Tám
 
Vol 5, No 1b (2019) Người Hoa ở Nagasaki thế kỷ XVII-XVIII Abstract
Nguyễn Thị Lan Anh
 
Vol 2, No 1 (2016) Sự hiện diện của Trung Quốc ở Mỹ La tinh và Caribbean cơ hội và thách thức Abstract
Vũ Thị Anh Thư
 
Vol 8, No 4 (2022) Vấn đề mất cân bằng trong quan hệ kinh tế Việt Nam - Trung Quốc giai đoạn 2010-2020 Abstract
Nguyễn Anh Chương
 
Vol 8, No 3 (2022) Vấn đề giáo dục nữ giới trong phong trào Văn hóa mới (1915-1923) ở Trung Quốc Abstract
Trần Trúc Ly
 
Vol 3, No 1b (2017) Bảo hộ sáng chế dược phẩm tiếp cận từ quyền con người theo pháp luật Ấn Độ và Trung Quốc, kinh nghiệm cho Việt Nam Abstract
Đỗ Thị Diện
 
Vol 3, No 4 (2017) Đặc sắc của chương trình môn Lịch sử bậc trung học ở Thượng Hải, Trung Quốc Abstract
Nguyễn Phùng Tám, Zhang Lujia
 
Vol 3, No 1 (2017) Chính sách phát triển vùng của Trung Quốc và bài học kinh nghiệm cho vùng Tây Bắc Việt Nam Abstract
Nguyễn Văn Khánh, Đào Thanh Trường, Nguyễn Thị Ngọc Anh
 
Vol 2, No 6 (2016) Trung Quốc trong cục diện chính trị ở Đông Á từ 2009 đến đầu 2016 Abstract
Trần Bách Hiếu, Nguyễn Văn Trung
 
1 - 12 of 12 Items

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"