Nghiên cứu so sánh khách du lịch tại hai khu di sản văn hóa thế giới tại Việt Nam

Nguyễn Kỳ Nam

Abstract


Di sản, đặc biệt là các khu di sản văn hóa thế giới là một trong những động lực phát triển chính của ngành du lịch toàn cầu. Tại Việt Nam, các khu di sản thế giới đang trở thành những địa điểm tham quan độc đáo, thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm. Tuy nhiên, những nghiên cứu về khách du lịch tại các điểm đến là khu di sản văn hóa trong bối cảnh so sánh thì còn chưa có nhiều. Đặc biệt, những di tích như Hoàng thành Thăng Long và thành nhà Hồ đang thiếu những nghiên cứu thực nghiệm về du khách. Nghiên cứu này nhằm cung cấp số liệu so sánh về đặc tính du khách và xác định loại hình khách du lịch di sản tại hai khu di sản kể trên. Sự tương đồng và khác biệt của khách du lịch di sản sẽ được làm rõ, nhờ áp dụng mô hình nghiên cứu của McKercher (2002).

Ngày nhận 11/3/2019; ngày chỉnh sửa 16/5/2019; ngày chấp nhận đăng 20/8/2019

DOI: https://doi.org/10.33100/tckhxhnv5.4.NguyenKyNam


Keywords


di sản văn hóa; khách du lịch di sản; phân loại du khách; Hoàng thành Thăng Long; thành nhà Hồ.

Full Text:

 Subscribers Only

References


Adie, Bailey Ashton, and C.Michael Hall. 2017. "Who visits World Heritage? A comparative analysis of three cultural sites". Journal of Heritage Tourism 12, 67-80.

Adongo, Raymond, Ja Young Choe, and Hagchin Han. 2017. "Tourism in Hoi An, Vietnam: Impacts, perceived benefits, community attachment and support for tourism development". International Journal of Tourism Sciences 17: 86-106.

Alazaizeh, Mohammad, Jeffrey Hallo, Sheila Backman, William Norman, and Melissa Vogel. 2016. "Crowding standards at Petra Archaeological Park: a comparative study of McKercher's five types of heritage tourists". Journal of Heritage Tourism 11: 364-381.

Besculides, Antonia, Martha Lee, and Peter McCormick. 2002. "Residents' perceptions of the cultural benefits of tourism". Annals of tourism research 29: 303-319.

Bui, Jolliffe and Nguyen. 2011. “Heritage and aspect of nation: Vietnam’s Ho Chi Minh Museum.” pp. 164 - 175 in Tourism and national identity: An international perspective. Routledge.

Bùi Minh Trí. 2011. Gốm Nhật Bản trong Hoàng cung Thăng Long - Japanese ceramics in Thăng Long Royal Palace. Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học xã hội.

Bùi Thị Thu Phương. 2016. "Vật liệu kiến trúc thời kỳ tiền Thăng Long ở Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội qua kết quả khai quật khảo cổ". Tạp chí Di sản văn hoá 2: 31-34.

Bui, Duc Tinh. 2009. "Tourism industry responses to the rise of sustainable tourism and related environmental policy initiatives: The case of Hue city, Vietnam". PhD dissertation, Auckland University of Technology.

Bui, Huong and Tuan-Anh Le. 2016. "Tourist Satisfaction and Destination Image of Vietnam's Ha Long Bay". Asia Pacific Journal of Tourism Research 21: 795-810.

Bui, Huong, and Timothy Lee. 2014. "UNESCO world heritage sites and tourism development-the case of Vietnam." Paper presented at the conference on Tourism and Hospitality in the Contemporary World: Trends, Changes and Complexity.

Bui, Huong, and Timothy Lee. 2015. "Commodification and politicization of heritage: Implications for heritage tourism at the Imperial Citadel of Thang Long, Hanoi (Vietnam)". Austrian Journal of South-East Asian Studies 8: 187-202.

Chen, Ganghua, and Songshan Huang. 2017. "Understanding Chinese cultural tourists: typology and profile". Journal of Travel & Tourism Marketing 35: 1- 16.

Chandler, James, and Carol A. Costello. 2002. "A profile of visitors at heritage tourism destinations in East Tennessee according to Plog’s lifestyle and activity level preferences model." Journal of Travel Research 41: 161-166.

Costa, Jorge. 2017. "How are companies and destinations “surfing the wave” of global tourism? Strategic question overview". Worldwide Hospitality and Tourism Themes 9: 588-591.

Đặng Thanh Sơn. 2017. Factors affecting foreign tourist return intention towards Phu Quoc island. Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh.

Di Pietro, Laura, Roberta Guglielmetti Mugion, Giovanni Mattia, and Maria Francesca Renzi. 2015. "Cultural heritage and consumer behaviour: A survey on Italian cultural visitors". Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development 5: 61-81.

Donaire, José Antonio, and Núria Galí. 2008. "Modeling tourist itineraries in heritage cities. Routes around the Old District of Girona". Agustín Santana Talavera 6: 435.

Espelt, Nuria Galí, and José Antonio Donaire Benito. 2006. "Visitors' behavior in heritage cities: The case of Girona". Journal of Travel Research 44: 442-448.

Guliling, Hasnawati, Yuhanis Abdul Aziz, Jamil Bojei, and Murali Sambasivan. 2013. "Conceptualizing image, satisfaction and loyalty of heritage destination". Paper presented at the International conference on business and economic research (4th ICBER 2013), Bandung, Indonesia.

Heung, Vincent CS, and Eliza Cheng. 2000. "Assessing tourists’ satisfaction with shopping in the Hong Kong special administrative region of China". Journal of Travel Research 38: 396-404.

Hitchcock, Michael, and Victor T. King. 2003. "Discourses with the past: Tourism and heritage in South-East Asia". Indonesia and the Malay world 31: 3-15.

Hitchcock, Michael, Victor T King, and Michael Parnwell. 2010. Heritage Tourism in Southeast Asia. Nias Press.

Hobson, JS Perry, Vincent CS Heung, and Kye-Sung Chon. 1994. "Vietnam's tourism industry: Can it be kept afloat?". Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly 35: 42-49.

Hughes, Howard. 2002. "Culture and tourism: a framework for further analysis". Managing Leisure 7: 164-175.

Huh, Jin, Muzaffer Uysal, and Ken McCleary. 2006. "Cultural/heritage destinations: Tourist satisfaction and market segmentation". Journal of Hospitality & Leisure Marketing 14: 81-99.

ICOMOS. 1993. Cultural tourism - tourism at world heritage sites: The site manager’s handbook (2nd ed.). Madrid: UN.

Kantanen, Teuvo, and Irma Tikkanen. 2006. "Advertising in low and high involvement cultural tourism attractions: Four cases". Tourism and Hospitality Research 6: 99-110.

Kempiak, Joanna, Lynsey Hollywood, Peter Bolan, and Una McMahon-Beattie. 2017. "The heritage tourist: an understanding of the visitor experience at heritage attractions". International Journal of Heritage Studies 23: 375-392.

Lê Khắc Tuế. 2012. Thành nhà Hồ - Di tích và Danh thắng, Thanh Hoá: Nxb. Thanh Hoá.

Le, Diem Trinh Thi. 2009. "Segmenting Visitors to Battlefield sites: International Visitors to the former DMZ in Vietnam". Master Thesis at Victoria University of Wellington.

Le, Diem-Trinh Thi, and Douglas G. Pearce. 2011. "Segmenting visitors to battlefield sites: International visitors to the former demilitarized zone in Vietnam". Journal of Travel & Tourism Marketing 28: 451-463.

Light, Donald, and Richard C. Prentice. 1994. "Who consumes the heritage product? Implications for European heritage tourism." pp. 90 – 116 in Building a new heritage: tourism, culture and identity in the New Europe.

Logan, William. (2014). "Making the most of heritage in Hanoi, Vietnam". pp 62 – 72 in Historic Environment, 26(3).

López-Guzmán, Tomás, Mónica Torres Naranjo, Jesús Claudio Pérez Gálvez, and Wilmer Carvache Franco. 2017. "Segmentation and motivation of foreign tourists in world heritage sites. A case study, Quito (Ecuador)." Current Issues in Tourism 22: 1-20.

Mason, Peter. 2015. Tourism impacts, planning and management. Routledge.

McKercher, Bob. 2002. "Towards a classification of cultural tourists." International journal of tourism research 4: 29-38.

Morgan, Nigel, and Annette Pritchard. 2000. Advertising in tourism and leisure. Routledge.

Nguyễn Thị Thúy. 2014. "Không gian văn hoá thành nhà Hồ và di sản làng cổ vùng phụ cận". Tạp chí Văn hoá nghệ thuật 356:18-25.

Nguyễn Thị Yến. 2016. Tìm hiểu khu di sản Hoàng thành Thăng Long - In search of the Thang Long imperial citadel heritage site. Hà Nội: Nhà xuất bản Thế giới.

Nguyen, Thi Hong Hai, and Catherine Cheung. 2014. "The classification of heritage tourists: A case of Hue city, Vietnam." Journal of Heritage Tourism 9: 35-50.

Nyaupane, Gyan P., and Kathleen L. Andereck. 2014. "Visitors to cultural heritage attractions: An activity-based integrated typology". Tourism Culture & Communication 14: 17-26.

Nyaupane, Gyan P., Dave D. White, and Megha Budruk. 2006. "Motive-based tourist market segmentation: An application to native American cultural heritage sites in Arizona, USA". Journal of Heritage Tourism 1: 81-99.

Phạm Thị Khánh Ngọc. 2017. "Nghiên cứu các nhân tố tác động đến sự hài lòng của khách du lịch MICE nội địa tại Việt Nam - Lấy ví dụ điển hình tại thành phố Hải Phòng". LATS Kinh tế: 62.34.04.10.

Phạm Văn Triệu. 2016. "Di tích kiến trúc thời Lý tại Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội". LATS Lịch sử: 62.22.03.17.

Poria, Yaniv, Arie Reichel, and Avital Biran. 2006. "Heritage site management: Motivations and expectations." Annals of Tourism Research 33: 162-178.

Poria, Yaniv, Richard Butler, and David Airey. 2001. Clarifying heritage tourism. Pergamon - Elsevier Science Ltd.

Quach, Phuong Giang. 2013. "Examining international tourists' satisfaction with Hanoi tourism." Master's thesis, University of Lapland.

Ramires, Ana, Filipa Brandao, and Ana Cristina Sousa. 2017. "Motivation-based cluster analysis of international tourists visiting a World Heritage City: The case of Porto, Portugal". Journal of Destination Marketing & Management 8: 49-60.

Remoaldo, Paula C., José C. Ribeiro, Laurentina Vareiro, and José F. Santos. 2014. "Tourists’ perceptions of world heritage destinations: The case of Guimarães (Portugal)". Tourism and Hospitality Research 14: 206-218.

Shih, Wurong, and Ninh TH Do. 2016. "Impact of tourism on long-run economic growth of Vietnam". Modern Economy 7: 371 - 376.

Silberberg, Ted. 1995. "Cultural tourism and business opportunities for museums and heritage sites". Tourism management 16: 361-365.

Suntikul, Wantanee, Richard Butler, and David Airey. 2010. "Vietnam’s heritage attractions in transition." pp 202 – 220 in Heritage tourism in Southeast Asia.

Thiên Trường. 2008. "Trung tâm Hoàng thành Thăng Long hội tụ văn hoá Việt ngàn năm". Toàn cảnh Sự kiện - Dư luận 211: 26 - 27.

Timothy, Dallen. 2011. Cultural heritage and tourism: An introduction. Vol. 4. Channel View Publications.

Tổng cục du lịch. (2017a). Vietnam explores cultural-religious heritage tourism. http://vietnamtourism.gov.vn/english/index.php/items/11846. Truy cập tháng 5 năm 2019.

Tổng cục du lịch. (2017b). Top quốc gia phát triển du lịch nhanh nhất thế giới có Việt Nam. http://vietnamtourism.gov.vn/index.php/items/24191. Truy cập tháng 5 năm 2019.

Tổng cục du lịch. (2018). Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 12 và cả năm 2018. http://vietnamtourism.gov.vn/index.php/items/28014. Truy cập tháng 5 năm 2019.

Trinh, Thu Thi, and Chris Ryan. 2016. "Heritage and cultural tourism: the role of the aesthetic when visiting Mỹ Sơn and Cham Museum, Vietnam". Current Issues in Tourism 19: 564-589.

Truong, Thuy‐Huong, and Brian King. 2009. "An evaluation of satisfaction levels among Chinese tourists in Vietnam". International Journal of Tourism Research 11: 521-535.

Truong, Thuy-Huong.2002. "Holiday satisfaction of Australian travellers in Vietnam: An application of the HOLSAT model". Master’s thesis, Faculty of Business, RMIT University, Melbourne, Australia

Verma, T., L. Rebelo, and N. A. M. Araújo. 2019. Impact of Inter-Country Distances on International Tourism. Cornel University.

Nguyen Quang Vinh, and Nguyen Luong Long. 2013. "The relationship among expectation, satisfaction and loyalty of international visitor to Hanoi, Vietnam". Journal of global management 5: 30 – 43.

Vong, Fanny. 2016. "Application of cultural tourist typology in a gaming destination–Macao". Current Issues in Tourism 19: 949-965.

Wu, Hung-Che, and Tao Li. 2017. "A study of experiential quality, perceived value, heritage image, experiential satisfaction, and behavioral intentions for heritage tourists". Journal of Hospitality & Tourism Research 41: 904-944.

Yale Pat. 1991. From tourist attractions to heritage tourism. ELM publications.

Yankholmes, Aaron KB, and Oheneba A. Akyeampong. 2010. "Tourists' perceptions of heritage tourism development in Danish‐Osu, Ghana". International Journal of Tourism Research 12: 603-616.

Yankholmes, Aaron, and Bob McKercher. 2015. "Understanding visitors to slavery heritage sites in Ghana". Tourism Management 51: 22-32.

Yu Park, Hyung. 2010. "Heritage tourism: Emotional journeys into nationhood". Annals of Tourism research 37: 116-135.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v5i4.491

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172