Search


 
Issue Title
 
Vol 8, No 4 (2022) Xung đột thương mại Nhật Bản - Hàn Quốc từ năm 2018 đến năm 2021 và những tác động Abstract
Bùi Nam Khánh, Lê Thị Thanh Xuân
 
Vol 7, No 1b (2021) Triển vọng đào tạo Hàn Quốc học phục vụ hoạt động đầu tư của doanh nghiệp Hàn Quốc tại Thái Nguyên Abstract
Dương Thị Huyền, Nguyễn Thị Huyền Trang
 
Vol 6, No 1 (2020) Quá trình hình thành cộng đồng người Hàn Quốc ở Hà Nội Abstract
Nguyễn Thủy Giang
 
Vol 3, No 2b (2017) Thông điệp về Hàn Quốc trên báo Nhân dân và Tuổi trẻ trong 25 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao Abstract
Đặng Nhật Minh, Nguyễn Thị Thanh Huyền
 
Vol 7, No 1b (2021) Toàn cầu hóa, địa phương hóa Hàn Quốc học ở Việt Nam (từ các lý thuyết Khu vực học và từ kinh nghiệm của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) Abstract
Phan Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Phương Mai
 
Vol 7, No 4b (2021) Đào tạo Tiếng Hàn Quốc ở Việt Nam - Thực trạng và những thách thức trong bối cảnh mới Abstract
Lê Thị Thu Giang
 
Vol 7, No 1b (2021) Triển vọng của ngành Hàn Quốc học tại Việt Nam và định hướng giảng dạy Hàn Quốc học trong thực tiễn đào tạo tại Trường Cao đẳng Công nghệ Bách Khoa Hà Nội Abstract
Nguyễn Thị Nguyệt Minh
 
Vol 7, No 1b (2021) Điềm báo trong tục ngữ tiếng Hàn Quốc có yếu tố chỉ con giáp (trong mối liên hệ với tiếng Việt) Abstract
Hoàng Thị Yến
 
Vol 7, No 1b (2021) Thực trạng giảng dạy, biên phiên dịch của giảng viên ngành Hàn Quốc tại một số trường đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh Abstract
Hoàng Tuấn Ngọc, Nguyễn Thanh Dung
 
Vol 7, No 4b (2021) Hiệu quả của việc ứng dụng nền tảng tương tác online trong quá trình dạy và học tiếng Hàn Quốc online Abstract
Dương Quỳnh Thu
 
Vol 7, No 1b (2021) Chương trình đào tạo cử nhân tiếng Hàn các hệ và hoạt động giảng dạy các học phần Hàn Quốc học tại Khoa tiếng Hàn Quốc – Trường Đại học Hà Nội Abstract
Phạm Thị Ngọc
 
Vol 7, No 4b (2021) Nhận diện yếu tố văn hóa Hàn Quốc thông qua ngôn ngữ trong tác phẩm văn học - Ứng dụng với học phần Biên dịch Hàn - Việt Abstract
Hà Minh Thành
 
Vol 7, No 1b (2021) Thực trạng và triển vọng hợp tác giữa Hàn Quốc - ASEAN từ năm 1989 đến năm 2020 Abstract
Đinh Thị Lý Vân
 
Vol 7, No 4b (2021) Vấn đề xây dựng nội dung giáo trình Văn học Hàn Quốc dành cho sinh viên chuyên ngành tiếng Hàn Quốc, Trường Đại học Hà Nội Abstract
Bùi Thị Bạch Dương, Nguyễn Thị Thơm Thắm
 
Vol 5, No 6 (2019) Già hóa dân số và người cao tuổi ở Hàn Quốc hiện nay Abstract
Nguyễn Thị Thu Hường
 
Vol 7, No 1b (2021) Huy động nguồn lực tài chính của Singapore và Hàn Quốc giai đoạn 1961-1979: Một tiếp cận so sánh Abstract
Nguyễn Thị Thu Hường
 
1 - 16 of 16 Items

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"