Giá trị lịch sử - văn hóa của các khu tập thể cũ ở Hà Nội: Nghiên cứu trường hợp khu tập thể Trung Tự

Dương Tất Thành

Abstract


“Nhà tập thể” - hay chính xác hơn là “nhà tập thể cũ” - là thuật ngữ được sử dụng phổ biến để phân biệt với các công trình có chức năng tương tự như nhà chung cư kể từ khoảng năm 2000 trở về sau. Những công trình này mang đậm dấu ấn của các kiến trúc sư Xô Viết, mang đặc trưng của một lối sống Hà Nội trong những năm tháng bao cấp. Nhà tập thể ra đời sớm trở thành biểu tượng cho cuộc sống hiện đại lúc bấy giờ với mọi điều kiện thiết yếu được gói gọn trong một khu vực cụ thể. Có thể nói từ những khu tập thể này, một lối sống mới đã được hình thành – lối sống nông thôn đan xen với lối sống đô thị hiện đại và có tác động qua lại lẫn nhau, tồn tại song song. Nhà tập thể biểu hiện cho một trang quan trọng trong lịch sử kiến trúc nhà ở nói riêng và lịch sử về văn hóa, tinh thần nói chung ở Việt Nam, đặc biệt là ở các đô thị, mà Hà Nội là một trường hợp tiêu biểu. Trên cơ sở khảo cứu một số nguồn tư liệu lưu trữ kết hợp với góc nhìn lịch sử - kiến trúc - xã hội, bài viết bước đầu tiếp cận nghiên cứu di sản lịch sử - văn hóa nhà tập thể cũ ở thủ đô giai đoạn trước năm 1990, trong đó khu tập thể cũ Trung Tự sẽ được khảo cứu và phân tích như một nghiên cứu điểm.

Ngày nhận 15/01/2019; ngày chỉnh sửa 20/2/2019; ngày chấp nhận đăng 28/2/2019


Keywords


nhà tập thể; Khu tập thể Trung Tự; giá trị lịch sử - văn hóa.

Full Text:

 Subscribers Only

References


Bùi Phương Ngọc. 2017. The Rehabilitation of the Socialist Collective Living Quarter in Hanoi - Case study: Nguyen Cong Tru Quarter. Luận văn thạc sĩ, Đại học Bách khoa Milan, Italy.

Dương Đức Tuấn. 2004. "Cải tạo không gian kiến trúc tái định cư khu chung cư cũ trong tổng thể không gian Hà Nội 2020". Luận án Tiến sĩ, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Hà Nội.

Đặng Hoàng Vũ. 2016. "Ảnh hưởng của kiến trúc Xô Viết đối với kiến trúc nhà ở và công cộng tại Hà Nội – Giai đoạn 1854 – 1986". Luận án tiến sĩ, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Hà Nội.

Hàn Tất Ngạn. (1990. "Quanh vấn đề tiểu khu nhà ở". Tạp chí Kiến trúc số 3/1990.

Khoa Quy hoạch. 2006. Lý thuyết Quy hoạch đô thị. Trường Đại học Kiến trúc Tp.Hồ Chí Minh, Tp.Hồ Chí Minh.

Perry, C. 1929. The Neighbourhood Unit, Reprinted Routledge/Thoemmes. London, 1998.

Sylvie Fanchette. 2016. Hanoi - a Metropolis in the Making - The Breakdown in Urban Integration of Villages. IRD Editions, Marseille.

Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UIDC. 2017. Quy hoạch chi tiết xây dựng cải tạo khu tập thể Trung Tự - Tỉ lệ 1/500.

Trần Văn Tý. 1982. "Mấy quan điểm xã hội học về vấn đề ở". Tạp chí Xã hội học, số 1.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172