Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 3, No 5 (2017) A Contribution to Teaching Vietnamese Music: Key Pitches in Context and the Pitch/intensity Contour Graph Abstract
Ngo Thanh Nhan, Phan Gia Anh Thu
 
Vol 4, No 5 (2018) A Study into Metaphors in American and Vietnamese Declaration of Independence Abstract
Nguyen Thi Thanh Huyen
 
Vol 5, No 2 (2019) A Study of Construing the Experience of Rage in English and Vietnamese Novels from Functional Grammar Perspective Abstract
Nguyen Thi Tu Trinh
 
Vol 4, No 2 (2018) A Study on Universal Peace and Harmony in Akbar's Religious Policy (with Reference to Din-I-Ilahi and Sulh-i Kul) Abstract
Nguyen Tran Tien
 
Vol 1, No 3 (2015) Abstracts in Vietnamese Abstract
Office of Journal
 
Vol 5, No 2 (2019) Academic Career-Making in the Era of Globalizing Knowledge and a Globalized Knowledge Enterprise: Demands on Individuals and Constraints over Individuality Abstract
Victor N. Shaw
 
Vol 1, No 3 (2015) Access to social services: How poor migrants experience their life in contemporary Vietnamese urban areas Abstract
Tran Van Kham, Pham Van Quyet
 
Vol 5, No 2 (2019) Adapting the Ryff Scales of Psychological Well-being: a 28-Item Vietnamese Version for University Students Abstract
Raul Calderon Jr, Nguyen Thi Nga, Truong Quang Tien, Bui Thi Tu Quyen, Nguyen Hoang Minh Thuan, Vu Viet Bao
 
Vol 1, No 3 (2015) An overview of non-commercial flows in contemporary Vietnam Abstract
Emmanuel Pannier
 
Vol 3, No 5 (2017) Asia in Human Civilization Abstract
Pham Quoc Thanh
 
Vol 5, No 5 (2019) Asymmetric information among stakeholders and consequences in vocational training for ethnic minority youth in Hoa Binh province Abstract
Bui Thanh Minh
 
Vol 5, No 5 (2019) Attitudes toward the use of TELL tools in English language learning among Vietnamese Tertiary English majors Abstract
Tran Quoc Thao, Duong My Tham, Huynh Thi Thien Ngan
 
Vol 4, No 6 (2018) “Bổn cũ soạn lại”: nguồn gốc các ấn bản Quốc ngữ truyện thơ Mục Liên ở Việt Nam nửa đầu thế kỉ XX Abstract
Nguyễn Tô Lan, Nguyễn Đình Hưng, Rostislav Berezkin
 
Vol 3, No 2b (2017) “Khoán hộ” ở Vĩnh Phúc (1966-1968) - Vĩnh Phú (1968-1988) với quá trình đổi mới cơ chế quản lý kinh tế nông nghiệp ở Việt Nam Abstract
Nguyễn Quỳnh Phương
 
Vol 5, No 5 (2019) “Land fever” and “Bankruptcy”: Social Problems in Hanoi’s Urbanizing Peri-urban Communities Abstract
Nguyen Thi Thanh Binh
 
Vol 1, No 1 (2015) “Việt Nam – Truyền thống kinh tế văn hóa biển” Abstract
Ninh Dương Vũ
 
Vol 4, No 1 (2018) Ý nghĩa biểu trưng của biểu tượng “hoa” trong pantun Melayu Abstract
Trần Thúy Anh
 
Vol 2, No 4 (2016) Ý tưởng thiết kế Cung đô Nhật Bản thế kỷ VII và Kinh đô Thăng Long thời Lý-nhìn từ tư tưởng “chiêu gián” và thiết kế kinh đô của các vương triều Trung Quốc Abstract
Phạm Lê Huy
 
Vol 4, No 4 (2018) Ảnh hưởng của cộng đồng đối với hành vi vi phạm pháp luật của vị thành niên Abstract
Hoàng Văn Năm
 
Vol 3, No 4 (2017) Ảnh hưởng của động cơ và thái độ tới kết quả học tiếng Anh của sinh viên Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Abstract
Bùi Thị Thúy Hằng
 
Vol 4, No 6 (2018) Ấp Tây Sơn Nhất (thôn An Khê) qua tư liệu địa bạ Abstract
Phan Phương Thảo
 
Vol 4, No 2b (2018) Bão táp triều Trần từ góc nhìn lý thuyết tiếp nhận và phê bình nữ quyền Abstract
Nguyễn Thị Minh Phượng
 
Vol 3, No 1b (2017) Bảo hộ sáng chế dược phẩm tiếp cận từ quyền con người theo pháp luật Ấn Độ và Trung Quốc, kinh nghiệm cho Việt Nam Abstract
Đỗ Thị Diện
 
Vol 3, No 1 (2017) Bảo mật thông tin khách hàng trong hoạt động trợ giúp tâm lý Abstract
Trần Thị Minh Đức, Nguyễn Thị Như Trang
 
Vol 3, No 4 (2017) Biên niên sử đất nung: Niên hiệu in trên gạch thời Lý Abstract
Đặng Hồng Sơn
 
1 - 25 of 380 Items 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>