Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 8, No 5 (2022) A Comparative Study on Children’s Inheritance in Le Vietnam and Joseon Korea from the Fifteenth to the Seventeenth Centuries Abstract
Insun Yu
 
Vol 3, No 5 (2017) A Contribution to Teaching Vietnamese Music: Key Pitches in Context and the Pitch/intensity Contour Graph Abstract
Ngo Thanh Nhan, Phan Gia Anh Thu
 
Vol 4, No 5 (2018) A Study into Metaphors in American and Vietnamese Declaration of Independence Abstract
Nguyen Thi Thanh Huyen
 
Vol 5, No 2 (2019) A Study of Construing the Experience of Rage in English and Vietnamese Novels from Functional Grammar Perspective Abstract
Nguyen Thi Tu Trinh
 
Vol 4, No 2 (2018) A Study on Universal Peace and Harmony in Akbar's Religious Policy (with Reference to Din-I-Ilahi and Sulh-i Kul) Abstract
Nguyen Tran Tien
 
Vol 1, No 3 (2015) Abstracts in Vietnamese Abstract
Office of Journal
 
Vol 5, No 2 (2019) Academic Career-Making in the Era of Globalizing Knowledge and a Globalized Knowledge Enterprise: Demands on Individuals and Constraints over Individuality Abstract
Victor N. Shaw
 
Vol 1, No 3 (2015) Access to social services: How poor migrants experience their life in contemporary Vietnamese urban areas Abstract
Tran Van Kham, Pham Van Quyet
 
Vol 5, No 2 (2019) Adapting the Ryff Scales of Psychological Well-being: a 28-Item Vietnamese Version for University Students Abstract
Raul Calderon Jr, Nguyen Thi Nga, Truong Quang Tien, Bui Thi Tu Quyen, Nguyen Hoang Minh Thuan, Vu Viet Bao
 
Vol 1, No 3 (2015) An overview of non-commercial flows in contemporary Vietnam Abstract
Emmanuel Pannier
 
Vol 8, No 2 (2022) An Overview Regarding Christian Communities in Cochinchina (From the 16th to the 18th Century) Abstract
Trieu Huy Ha
 
Vol 6, No 2 (2020) Analysis of Lexical Collocational Errors in Essays Committed by Double-majored Students at Hanoi National University of Education Abstract
Nguyen Thi Thanh Huyen
 
Vol 3, No 5 (2017) Asia in Human Civilization Abstract
Pham Quoc Thanh
 
Vol 7, No 5 (2021) Assessing Vietnam’s Maritime Diplomacy to China and Searching for Some Possible Responses of Vietnam in the South China Sea (Biển Đông) Abstract
Anthony Setiawan Hartono, Nguyen Thao Phuong, Anak Agung Banyu Perwita
 
Vol 5, No 5 (2019) Asymmetric information among stakeholders and consequences in vocational training for ethnic minority youth in Hoa Binh province Abstract
Bui Thanh Minh
 
Vol 5, No 5 (2019) Attitudes toward the use of TELL tools in English language learning among Vietnamese Tertiary English majors Abstract
Tran Quoc Thao, Duong My Tham, Huynh Thi Thien Ngan
 
Vol 7, No 2 (2021) Ayodhya Dispute and Responses of India’s Islamic Neighbors and Hindu Nationalism in India Abstract
Phung Thi Thao
 
Vol 4, No 6 (2018) “Bổn cũ soạn lại”: nguồn gốc các ấn bản Quốc ngữ truyện thơ Mục Liên ở Việt Nam nửa đầu thế kỉ XX Abstract
Nguyễn Tô Lan, Nguyễn Đình Hưng, Rostislav Berezkin
 
Vol 3, No 2b (2017) “Khoán hộ” ở Vĩnh Phúc (1966-1968) - Vĩnh Phú (1968-1988) với quá trình đổi mới cơ chế quản lý kinh tế nông nghiệp ở Việt Nam Abstract
Nguyễn Quỳnh Phương
 
Vol 5, No 5 (2019) “Land fever” and “Bankruptcy”: Social Problems in Hanoi’s Urbanizing Peri-urban Communities Abstract
Nguyen Thi Thanh Binh
 
Vol 1, No 1 (2015) “Việt Nam – Truyền thống kinh tế văn hóa biển” Abstract
Ninh Dương Vũ
 
Vol 4, No 1 (2018) Ý nghĩa biểu trưng của biểu tượng “hoa” trong pantun Melayu Abstract
Trần Thúy Anh
 
Vol 6, No 4 (2020) Ý nghĩa hỏi và vai trò của ý nghĩa hỏi trong câu hỏi tu từ Abstract
Lê Thị Thu Hoài
 
Vol 9, No 1 (2023) Ý niệm ma, kĩ thuật notan và khuynh hướng bái vật: Mỹ học bóng tối trong truyện ngắn Bàn chân Fumiko của Tanizaki Jun’ichiro Abstract
Đậu Gia Bảo Thi, Lê Thị Diễm Hằng
 
Vol 2, No 4 (2016) Ý tưởng thiết kế Cung đô Nhật Bản thế kỷ VII và Kinh đô Thăng Long thời Lý-nhìn từ tư tưởng “chiêu gián” và thiết kế kinh đô của các vương triều Trung Quốc Abstract
Phạm Lê Huy
 
1 - 25 of 684 Items 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>