Search


 
Issue Title
 
Vol 8, No 4 (2022) Xung đột thương mại Nhật Bản - Hàn Quốc từ năm 2018 đến năm 2021 và những tác động Abstract
Bùi Nam Khánh, Lê Thị Thanh Xuân
 
Vol 5, No 1b (2019) Phân tích văn hóa Nhật Bản từ góc độ Kinh tế học sinh thái Abstract
Ogata Toshio
 
Vol 5, No 1b (2019) Một số đặc trưng của Hán thi Nhật Bản hậu kỳ Edo Abstract
Đỗ Thị Mai
 
Vol 5, No 4 (2019) Văn chương Abe Kobo và sự kiếm tìm căn cước bản ngã trong bối cảnh Nhật Bản khủng hoảng thời hậu chiến Abstract
Trần Thị Thục
 
Vol 5, No 1b (2019) Chế độ bảo hộ chỉ dẫn địa lý của Nhật Bản Abstract
Nguyễn Phương Thúy
 
Vol 3, No 2b (2017) Thực trạng hoạt động ngoại giao văn hóa của Nhật Bản tại Đông Nam Á giai đoạn 2013-2016 Abstract
Phạm Lê Dạ Hương
 
Vol 2, No 6 (2016) Trung Quốc trong cục diện chính trị ở Đông Á từ 2009 đến đầu 2016 Abstract
Trần Bách Hiếu, Nguyễn Văn Trung
 
Vol 8, No 1 (2022) Quan hệ Nhật - Pháp xung quanh vấn đề Hoa kiều tại Việt Nam thời kỳ Chiến tranh thế giới lần thứ II Abstract
Võ Minh Vũ
 
1 - 8 of 8 Items

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"