Vol 9, No 1b (2023)

DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v9i1b

Chuyên san cán bộ trẻ

Table of Contents

Research Articles

Nguyễn Trung Kiên
1-12
Lê Trần Quyên
13-22
Đinh Văn Trọng, Nguyễn Minh Phương, Dương Việt Anh
23-32
Đặng Văn Vũ
33-43
Vũ Thị Trang
44-55
Nguyễn Hồng Duy
56-66
Phạm Phương Linh, Nguyễn Hà Chi, Nguyễn Trâm Anh
67-76
Dương Huy Hiệp
77-86
Đỗ Huy Thưởng, Nguyễn Thị Phương Hồng
87-100
Hà Trọng Thái
101-111