Vol 4, No 1b (2018)

Chuyên san cán bộ trẻ

Table of Contents

Research Articles

Nguyễn Thị Thanh Thương
1-9
Vũ Thị Kiều Ly
10-19
Lê Thị Hồng Thuận
20-32
Phan Thị Ngọc
33-43
Nguyễn Thị Tuyết Nga
44-53
Nguyễn Thị Kim Thoa
54-66
Nguyễn Mạnh Tiến
67-77
Phan Minh Châu
78-88
Lê Thị Thủy
89-107
Lê Thị Bích Thủy
108-126
Đinh Văn Trọng
127-136