Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 3, No 1b (2017) Chính sách phát triển công nghiệp theo cụm nhằm tăng cường năng lực đổi mới Abstract
Vũ Thị Cẩm Thanh
 
Vol 3, No 1 (2017) Chính sách phát triển vùng của Trung Quốc và bài học kinh nghiệm cho vùng Tây Bắc Việt Nam Abstract
Nguyễn Văn Khánh, Đào Thanh Trường, Nguyễn Thị Ngọc Anh
 
Vol 3, No 1b (2017) Chính sách Xã hội hóa giáo dục đại học ở Việt Nam nhằm thúc đẩy sự phát triển giáo dục đại học theo xu hướng hội nhập quốc tế Abstract
Tạ Thị Bích Ngọc
 
Vol 2, No 1b (2016) Chuyên nghiệp hoá các dịch vụ công tác xã hội với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt: Những thách thức Abstract
Nguyễn Thị Thái Lan
 
Vol 3, No 5 (2017) Circumstantial meanings in behavioral clauses in English and Vietnamese Abstract
Nguyen Thi Tu Trinh, Phan Van Hoa, Tran Huu Phuc
 
Vol 1, No 3 (2015) Conferences and academic activities by VNU-USSH Abstract
Office of Research Affairs, Office of Journal
 
Vol 3, No 2 (2017) Consuming doi moi: Development and middle class consumption in Vietnam Abstract
Arve Hansen
 
Vol 3, No 5 (2017) Contacting with Violent Patterns and Violent Peer and Student's Violent Drift: An Application of Edwin Sutherland’s Differential Association Theory Abstract
Nguyen Thi Nhu Trang
 
Vol 2, No 2 (2016) Conversion of Land Use in Vietnam through a Political Economy Lens Abstract
Andrew Wells Dang, Pham Quang Tu, Adam Burke
 
Vol 2, No 6 (2016) Cơ chế kết hợp tư tưởng Tam giáo của Trịnh Tuệ trong "Tam giáo nhất nguyên thuyết" Abstract
Nguyễn Kim Sơn
 
Vol 3, No 1 (2017) Cơ sở pháp lý của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa- tiếp cận góc độ Khoa học chính trị Abstract
Nguyễn Thanh Tùng
 
Vol 3, No 5 (2017) Decolonization as a Factor for European Integration: The Example of the Indochina War Abstract
Dao Duc Thuan
 
Vol 3, No 5 (2017) Demographic Changes in Vietnam: Challenges for Old-age Support and Implications for Social Protection Policy Abstract
Dang Nguyen Anh
 
Vol 2, No 6 (2016) Diễn hóa hình tượng Quan Vũ từ nhân vật lịch sử đến nhân vật văn học Abstract
Trần Văn Trọng
 
Vol 2, No 2 (2016) Editorial foreword Abstract
Editorial Board Journal
 
Vol 2, No 5 (2016) EDITORIAL FOREWORD Abstract
Editorial Board Journal
 
Vol 2, No 2 (2016) Family Life Stress, Coping, and Mental Health among Vietnamese Marriage Migrant Women in South Korea: A Mixed Methods Study Abstract
Nguyen Thi Phuong Thao
 
Vol 1, No 3 (2015) Foreword Abstract
Editorial Board
 
Vol 2, No 2 (2016) From Cambridge to Vietnam: Teaching and learning Anthropology in today’s global world Abstract
Tran Van Kham
 
Vol 1, No 1 (2015) Góp thêm ý kiến về sự tương ứng giữa vần *[U]. *[O] với [ÂW/ĂW] và [AW] trong ngữ âm lịch sử tiếng Việt Abstract
Dõi Trí Trần
 
Vol 3, No 1 (2017) Góp thêm ý kiến về việc nghiên cứu lịch sử xã hội Việt Nam Abstract
Phạm Hồng Tung, Nguyễn Quang Liệu
 
Vol 3, No 1 (2017) Giai cấp hay giai tầng trong mối quan hệ với di động xã hội Abstract
Trịnh Văn Tùng
 
Vol 1, No 1 (2015) Già hóa dân số và an sinh xã hội đối với người cao tuổi ở Việt Nam Abstract
Anh Tuấn Nguyễn
 
Vol 2, No 1b (2016) Giá trị văn hóa truyền thống Tây Nguyên với phát triển bền vững (Tác giả: Ban chỉ đạo Tây Nguyên; Viện Nghiên cứu Phát triển phương Đông, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự Thật, HN 2016, ISBN: 987-604-57-2621-1) Abstract
Nguyễn Thị Thu Hà
 
Vol 2, No 6 (2016) Giáo dục giá trị cho trẻ em-những tương đồng và khác biệt giữa giá trị cha mẹ giáo dục và giá trị trẻ em hướng tới Abstract
Trương Quang Lâm
 
26 - 50 of 216 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>