Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 3, No 1 (2017) Cộng đồng Chính trị-An ninh ASEAN: Cơ hội và thách thức ở phía trước Abstract
Nguyễn Thị Thanh Thủy
 
Vol 3, No 5 (2017) Changes in Social Relations of Tay Ethnic People in a Northeastern Commune, 1981 - 2016 Abstract
Nguyen Thi Thanh Binh
 
Vol 1, No 2 (2015) Chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước thời kỳ đổi mới trong chiến lược phát triển bền vững của đất nước Abstract
Vũ Trường Giang
 
Vol 3, No 1b (2017) Chính sách phát triển công nghiệp theo cụm nhằm tăng cường năng lực đổi mới Abstract
Vũ Thị Cẩm Thanh
 
Vol 3, No 1 (2017) Chính sách phát triển vùng của Trung Quốc và bài học kinh nghiệm cho vùng Tây Bắc Việt Nam Abstract
Nguyễn Văn Khánh, Đào Thanh Trường, Nguyễn Thị Ngọc Anh
 
Vol 3, No 2b (2017) Chính sách "Thị trường kéo" trong hoạt động hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu và triển khai ở một số nước và bài học cho Việt Nam Abstract
Nguyễn Thị Thúy Hiền
 
Vol 3, No 1b (2017) Chính sách Xã hội hóa giáo dục đại học ở Việt Nam nhằm thúc đẩy sự phát triển giáo dục đại học theo xu hướng hội nhập quốc tế Abstract
Tạ Thị Bích Ngọc
 
Vol 3, No 2b (2017) Chủ trương và sự chỉ đạo công tác vận động đồng bào các tôn giáo của Đảng Lao động Việt Nam từ năm 1951 đến năm 1954 Abstract
Nguyễn Thị Liên
 
Vol 2, No 1b (2016) Chuyên nghiệp hoá các dịch vụ công tác xã hội với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt: Những thách thức Abstract
Nguyễn Thị Thái Lan
 
Vol 3, No 5 (2017) Circumstantial meanings in behavioral clauses in English and Vietnamese Abstract
Nguyen Thi Tu Trinh, Phan Van Hoa, Tran Huu Phuc
 
Vol 1, No 3 (2015) Conferences and academic activities by VNU-USSH Abstract
Office of Research Affairs, Office of Journal
 
Vol 3, No 2 (2017) Consuming doi moi: Development and middle class consumption in Vietnam Abstract
Arve Hansen
 
Vol 3, No 5 (2017) Contacting with Violent Patterns and Violent Peer and Student's Violent Drift: An Application of Edwin Sutherland’s Differential Association Theory Abstract
Nguyen Thi Nhu Trang
 
Vol 2, No 2 (2016) Conversion of Land Use in Vietnam through a Political Economy Lens Abstract
Andrew Wells Dang, Pham Quang Tu, Adam Burke
 
Vol 2, No 6 (2016) Cơ chế kết hợp tư tưởng Tam giáo của Trịnh Tuệ trong "Tam giáo nhất nguyên thuyết" Abstract
Nguyễn Kim Sơn
 
Vol 3, No 2b (2017) Cơ hội phát triển của nhóm cư dân bị thu hồi đất trong khu vực giải phóng mặt bằng tại huyện Vũ Thư tỉnh Thái Bình nhìn từ Lý thuyết Tương tác xã hội Abstract
Đặng Quang Trung
 
Vol 3, No 1 (2017) Cơ sở pháp lý của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa- tiếp cận góc độ Khoa học chính trị Abstract
Nguyễn Thanh Tùng
 
Vol 3, No 5 (2017) Decolonization as a Factor for European Integration: The Example of the Indochina War Abstract
Dao Duc Thuan
 
Vol 3, No 5 (2017) Demographic Changes in Vietnam: Challenges for Old-age Support and Implications for Social Protection Policy Abstract
Dang Nguyen Anh
 
Vol 2, No 6 (2016) Diễn hóa hình tượng Quan Vũ từ nhân vật lịch sử đến nhân vật văn học Abstract
Trần Văn Trọng
 
Vol 4, No 1 (2018) Diễn ngôn đa dạng giới và tính dục tại Việt Nam: mối giao thoa của lịch sử, văn hóa và thể chế Abstract
Nguyễn Thu Hương
 
Vol 2, No 2 (2016) Editorial foreword Abstract
Editorial Board Journal
 
Vol 2, No 5 (2016) EDITORIAL FOREWORD Abstract
Editorial Board Journal
 
Vol 2, No 2 (2016) Family Life Stress, Coping, and Mental Health among Vietnamese Marriage Migrant Women in South Korea: A Mixed Methods Study Abstract
Nguyen Thi Phuong Thao
 
Vol 1, No 3 (2015) Foreword Abstract
Editorial Board
 
26 - 50 of 246 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>