Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 3, No 6 (2017) Một nghiên cứu về sự tương tác giữa giáo viên và học sinh cấp tiểu học từ góc nhìn giới Abstract
Quách Thị Gấm
 
Vol 4, No 1 (2018) Một số vấn đề có ý nghĩa phương pháp luận nghiên cứu vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam thời kỳ Đổi mới Abstract
Đinh Xuân Lý
 
Vol 2, No 1b (2016) Một số vấn đề nghiên cứu cơ bản về quan hệ lao động trong doanh nghiệp Abstract
Vũ Thị Bích Ngọc
 
Vol 3, No 1b (2017) Một số vấn đề về nguyên tắc hết quyền tác giả trong không gian ảo Abstract
Nguyễn Lương Sỹ
 
Vol 3, No 4 (2017) Một số yếu tố tác động đến tranh chấp giữa thành viên với công ty Abstract
Trần Trí Trung
 
Vol 2, No 4 (2016) Mời viết tham luận hội thảo khoa học “Đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số tại khu vực đô thị và khu công nghiệp: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn Việt Nam” Abstract
Nguyễn Văn Chiều
 
Vol 3, No 3 (2017) Mức độ đáp ứng yêu cầu của việc làm ở sinh viên tốt nghiệp các ngành khoa học xã hội và nhân văn Abstract
Phạm Văn Quyết
 
Vol 1, No 1 (2015) Miền Trung Việt Nam: Thời kỳ hình thành nhà nước sớm qua nghiên cứu phân bố và tính chất của các địa điểm khảo cổ học Abstract
Lâm Thị Mỹ Dung
 
Vol 2, No 5 (2016) Moderators of the effectiveness of multisystemic therapy outcome for adolescents with severe conduct problems Abstract
Tran Thanh Nam, Weiss Bahr
 
Vol 2, No 2 (2016) National Identity in Southeast Asia: A Critique on Anthony Reid’s work Abstract
Phan Quang Anh
 
Vol 3, No 3 (2017) Nội thương Đàng Ngoài thế kỷ XVII-đầu thế kỷ XVIII qua một số nguồn tư liệu phương Tây Abstract
Lê Thùy Linh
 
Vol 3, No 3 (2017) Nghệ thuật trào lộng trong tiểu thuyết Những đứa con rải rác trên đường của Hồ Anh Thái Abstract
Mai Trương Huy
 
Vol 2, No 2b (2016) Nghiên cứu năng lực y tế cơ sở qua tổng quan ở một số nước và Việt Nam Abstract
Nguyễn Thị Hoài An
 
Vol 4, No 1 (2018) Nghiên cứu thực trạng hoạt động của hệ thống nhà vệ sinh công cộng tại các điểm du lịch trên địa bàn Hà Nội Abstract
Phạm Hồng Long, Lê Thị Huyền Trang
 
Vol 3, No 3 (2017) Nghiên cứu văn bản truyện Kiều theo phương pháp Hoàng Xuân Hãn Abstract
Nguyễn Minh
 
Vol 3, No 2b (2017) Nghiên cứu văn hóa Guptas dưới góc nhìn xuyên văn hóa Abstract
Lê Thị Sinh Hiền
 
Vol 1, No 3 (2015) Nguyễn Chí Hòa, Vũ Đức Nghiệu "Bộ Tiêu chuẩn đánh giá năng lực tiếng Việt của học viên quốc tế", VNU-Publishing House, Hanoi, 2015. Abstract
Phan Van Kien
 
Vol 3, No 3 (2017) Những dị biệt ở trung tâm danh ngữ tiếng Việt cổ-cận đại so với hiện nay Abstract
Vũ Đức Nghiệu
 
Vol 3, No 1b (2017) Những nghịch lý cần nhận diện trong nghiên cứu chính sách và quản lý Abstract
Vũ Cao Đàm
 
Vol 2, No 1b (2016) Những yếu tố nguy cơ của bạo lực trong mối quan hệ vợ chồng ở các gia đình nông thôn Việt Nam: Một phân tích xã hội học Abstract
Đinh Phương Linh
 
Vol 3, No 1b (2017) Nhu cầu liên kết giữa nghiên cứu khoa học với đào tạo và sản xuất ở Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Abstract
Đào Thanh Trường, Phạm Tuấn Huy
 
Vol 2, No 5 (2016) On the earliest version of the Miaoshan-Guanyin story in Vietnam: An adaptation of a Chinese narrative in the Nom script Abstract
Berezkin Rostislav, Nguyen To Lan
 
Vol 2, No 6 (2016) Phát triển bao trùm, bền vững và chính sách giáo dục bậc cao cho tất cả mọi người ở Việt Nam Abstract
Lê Ngọc Hùng
 
Vol 2, No 1 (2016) Phát triển công tác xã hội y tế: Kinh nghiệm quốc tế và một vài quan sát tại Việt Nam Abstract
Nguyễn Ngọc Hường
 
Vol 2, No 2b (2016) Phát triển du lịch dựa vào cộng đồng ở thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang: Hiện trạng và các vấn đề đặt ra Abstract
Bùi Thị Thu Vân
 
101 - 125 of 246 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>