Search


 
Issue Title
 
Vol 6, No 1b (2020) Chuyển biến kinh tế nông nghiệp ở thị xã Hà Đông từ năm 1986 đến năm 2008 Abstract
Nguyễn Hữu Sơn
 
Vol 5, No 1 (2019) Thu hồi đất và đất dịch vụ ở Việt Nam đương đại: Nghiên cứu trường hợp làng Gia Trung, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội Abstract
Phan Thị Ngọc
 
Vol 6, No 2b (2020) Kinh tế tỉnh Vĩnh Yên từ cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX Abstract
Trần Xuân Hùng
 
Vol 4, No 3b (2018) Tài sản sinh kế của phụ nữ ở vùng chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp (nghiên cứu trường hợp xã Đại Mạch, huyện Đông Anh, Hà Nội) Abstract
Nguyễn Thị Thu Hường
 
Vol 8, No 3 (2022) Tác động của công tác dẫn thủy nhập điền tới kinh tế tỉnh Vĩnh Yên đầu thế kỷ XX Abstract
Trần Xuân Hùng, Nguyễn Thúy Hiền
 
Vol 4, No 3 (2018) Tạm thời hay bền vững: sinh kế nông thôn trong bối cảnh công nghiệp hóa ở một xã đồng bằng Bắc bộ Việt Nam Abstract
Lâm Minh Châu
 
Vol 8, No 3 (2022) Sự hài lòng của du khách đối với hoạt động du lịch nông nghiệp tại đồng bằng sông Cửu Long Abstract
Ngô Thị Phương Lan, Nguyễn Thị Vân Hạnh, Trần Tuyên
 
Vol 7, No 3b (2021) Hệ thống kênh đào ở Long An từ thời nhà Nguyễn (cuối thế kỷ XVII) đến cuối thế kỷ XX Abstract
Nguyễn Minh Nguyệt
 
Vol 3, No 2b (2017) “Khoán hộ” ở Vĩnh Phúc (1966-1968) - Vĩnh Phú (1968-1988) với quá trình đổi mới cơ chế quản lý kinh tế nông nghiệp ở Việt Nam Abstract
Nguyễn Quỳnh Phương
 
Vol 6, No 2b (2020) Chuyển đổi nghề nghiệp, việc làm của người lao động nông thôn ngoại thành Hà Nội hiện nay Abstract
Trần Xuân Hồng
 
Vol 5, No 2b (2019) Sinh kế của phụ nữ ở vùng chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp (nghiên cứu trường hợp xã Đại Mạch, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội) Abstract
Nguyễn Thị Thu Hường
 
1 - 11 of 11 Items

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"