Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 2, No 3 (2016) Phép đạc tam giác về vốn xã hội của người Việt Nam: Mạng lưới quan hệ-lòng tin-sự tham gia Nguyễn Quý Thanh (Chủ biên). 2015.Nhà xuất bản ĐHQG Hà Nội. (ISBN: 978-604-62-4804-0) Abstract
Trần Văn Kham
 
Vol 2, No 2b (2016) Phật giáo-chính trị và vấn đề hòa hợp dân tộc ở Thái Lan thế kỷ XIX-XX Abstract
Trần Thị Họa My
 
Vol 2, No 1b (2016) Phật tử và định hướng giá trị đạo đức kinh doanh: Một phân tích thực nghiệm tại Hà Nội Abstract
Đặng Hoàng Thanh Lan
 
Vol 2, No 1b (2016) Phụ nữ Việt Nam lấy chồng nước ngoài và luật pháp, chính sách của Việt Nam Abstract
Hoàng Bá Thịnh, Đoàn Thị Thanh Huyền
 
Vol 2, No 1b (2016) Phong trào Làng mới ở Hàn Quốc và chương trình xây dựng Nông thôn mới ở Việt Nam Abstract
Nguyễn Tuấn Anh, Phạm Quang Minh, Lê Thị Mai Trang
 
Vol 2, No 5 (2016) Prevention strategies and mental health in Vietnam Abstract
Cohen Edward
 
Vol 2, No 1 (2016) Quá trình hình thành và phát triển của cộng đồng người Việt Nam định cư ở tỉnh Udonthani (Thái Lan) Abstract
Pisit Amnuayngerntra
 
Vol 3, No 4 (2017) Quan hệ giữa Tây Nguyên với các quốc gia cổ-trung đại ở Việt Nam Abstract
Hồ Thành Tâm
 
Vol 2, No 3 (2016) Quan hệ Mỹ-Việt: Xét từ nguyên tắc bốn chữ “P”1 của học giả Mỹ Abstract
Nguyễn Thái Yên Hương
 
Vol 1, No 2 (2015) Quản trị thông tin và chuyên gia thông tin trong nền kinh tế tri thức Abstract
Đỗ Văn Hùng
 
Vol 4, No 1 (2018) Quốc gia đang phát triển không giáp biển (LLDCs): cơ hội và thách thức của thích nghi địa lý cho phát triển Abstract
Dương Trường Phúc, Trương Thị Kim Chuyên
 
Vol 2, No 3 (2016) Quyền lực mềm và cuộc sống của người phụ nữ Đạo Mẫu Abstract
Vũ Thị Tú Anh
 
Vol 3, No 2 (2017) Regionalism in the Mekong Abstract
Vannarith Chheang
 
Vol 3, No 2 (2017) Renovation, market economy and modernisation: Experiences from Northern Rural Vietnam Abstract
Nguyen Van Suu
 
Vol 3, No 2 (2017) Rural-to-urban migration in Vietnam: Trend and institutions Abstract
Dang Nguyen Anh
 
Vol 3, No 1b (2017) Sức ép để doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp Abstract
Nguyễn Thị Kim Chi
 
Vol 3, No 1b (2017) Sử dụng Lý thuyết trò chơi trong chính sách thu hút nhân lực khoa học và công nghệ Abstract
Nguyễn Thị Gấm
 
Vol 1, No 2 (2015) Sử dụng định hình trường hợp trong can thiệp tâm lý: Hướng dẫn và minh hoạ một trường hợp điển hình Abstract
Trần Thành Nam
 
Vol 1, No 1 (2015) Sự hội nhập của Việt Nam nhìn từ góc độ lịch sử văn minh nhân loại Abstract
Ninh Dương Vũ
 
Vol 2, No 1 (2016) Sự hiện diện của Trung Quốc ở Mỹ La tinh và Caribbean cơ hội và thách thức Abstract
Vũ Thị Anh Thư
 
Vol 3, No 1 (2017) Sự nghiệp Đổi mới: Thành tựu, ý nghĩa và một số vấn đề đặt ra trong quản lý xã hội Abstract
Đỗ Đức Minh
 
Vol 3, No 6 (2017) Sự thay đổi trong quan niệm về sức khỏe và phương pháp chữa bệnh của người Dao Đỏ ở xã Phúc Sơn, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang Abstract
Nguyễn Thị Tám
 
Vol 2, No 6 (2016) Sự thể hiện chất liệu lịch sử trong tiểu thuyết Việt Nam đầu thế kỷ XXI: Từ đối thoại liên văn bản đến sự hoài nghi các Đại tự sự Abstract
Hoàng Cẩm Giang
 
Vol 2, No 2b (2016) So sánh hình ảnh người mẹ trong các bài hát tiếng Anh và tiếng Việt theo quan điểm ngôn ngữ học chức năng hệ thống Abstract
Tạ Thị Thu Hằng
 
Vol 3, No 2 (2017) Social inclusion of people with disabilities in Vietnam: An explanation from educational experiences Abstract
Tran Van Kham
 
126 - 150 of 246 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>