Vol 5, No 2b (2019)

Chuyên san cán bộ trẻ

Table of Contents

Research Articles

Tạ Thị Bích Ngọc
Bùi Thị Phương
Cù Thị Thanh Thúy
Phạm Diệu Linh
Vũ Thị Bích Ngọc
Nguyễn Thị Thu Hường
Trần Thị Hằng
Vũ Thị Hải
Lê Minh Giang
Nguyễn Kim Dung
Nguyễn Thị Thu Hà
Trần Quốc Bảo
Đặng Thị Khương
Đinh Văn Trọng
Lê Thị Hồng Thuận
Phạm Thị Thu Trang
Hoàng Khắc Lịch, Nguyễn Thị Huyền
Đào Thị Mỹ Dung
Lê Thị Hồng Nhung
Trần Minh Hiếu