Biểu hiện sự hội nhập của Phật giáo và tín ngưỡng truyền thống tại các ngôi chùa hiện nay (Nghiên cứu trường hợp tại một số chùa ở Hà Nội)

Trần Thị Kim Oanh, Vũ Đức Chính

Abstract


Sự hội nhập của Phật giáo và tín ngưỡng truyền thống là một quá trình lịch sử lâu đời, hiện nay có những "biến đổi" mạnh mẽ, thể  hiện một sắc thái mới, đặc trưng mới mang đậm dấu ấn của những biến đổi xã hội trong giai đoạn hiện nay. Bài viết đề cập đến biểu hiện sự hội nhập của Phật giáo và tín ngưỡng truyền thống tại một số ngôi chùa ở Hà Nội (chùa Quán Sứ, chùa Trung Kính Thượng) hiện nay. Sự hội nhập ngày nay thể hiện, ngày càng có nhiều người, với đủ các thành phần, lứa tuổi tham gia vào các đạo tràng tại các chùa, trở thành các phật tử, tham dự các lớp nghe giảng giáo lý Phật giáo; nhiều hành vi thờ cúng truyền thống như thờ cúng tổ tiên, thờ cúng vào các ngày sóc, vọng, cưới xin, tang ma…, đều có sự hiện diện của những yếu tố Phật giáo; phần lớn các phật tử tại các chùa đã thực hiện theo những quy định của Phật giáo như ăn chay, thả phóng sinh, tránh sát sinh, sống từ, bi, hỷ, xả, không cãi cọ, đánh nhau…. Thầy chùa không chỉ tu hành cho riêng mình, mà còn trở thành người coi sóc tâm linh cho dân làng, dân phố. Trên cơ sở đó, người dân có sự thay đổi lớn về nhận thức theo hướng thiện và làm nhiều việc tốt cho xã hội. Mối quan hệ giữa Phật giáo và tín ngưỡng truyền thống của người dân Hà Nội là mối quan hệ trong sáng, ích nước, lợi dân, cần bảo được trân trọng, bảo tồn và phát huy trong giai đoạn hiện nay.


Keywords


Sự hội nhập; Phật giáo; tín ngưỡng truyền thống

Full Text:

 Subscribers Only

References


G. Dumoutier. 1907. Các tục thờ cúng Việt Nam. Bản đánh máy lưu tại Thư viện Viện Thông tin, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Ký hiệu 40749.

Trần Quốc Vượng. 1986. “Mấy ý kiến về Phật giáo và văn hóa dân tộc” trong sách Mấy đề về Phật giáo và lịch sử tư tưởng Việt Nam. Hà Nội: Nhà xuất bản Hà Nội.

Phỏng vấn một số người dân làng đi lễ đình, chùa tại làng Trung Kính Thượng vào dịp Vu lan báo hiếu, năm 2015.

Phỏng vấn cụ bà Nguyễn Thị Điệp, 85 tuổi, là người đã được đăng cai tại đình vào dịp mồng 10 tháng Bảy, năm 2015, Tổ 25, làng Trung Kính Thượng, phường Trung Hòa, Cầu Giấy Hà Nội.

Phỏng vấn bà Ngạc Thị Nụ, tổ trưởng Tổ Dược sư, đạo tràng Tịnh Độ, chùa Trung Kính Thượng, 2015.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v2i3.70

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172