Chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người nghèo tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay

Tạ Thị Thanh Thủy

Abstract


Mở rộng cơ hội lựa chọn và nâng cao năng lực cho người nghèo là cách tốt nhất giúp cho họ tiếp cận gần hơn với các dịch vụ xã hội, làm tăng tính bền vững của công tác xóa đói giảm nghèo và góp phần tạo sự ổn định phồn vinh chung cho xã hội.Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng đã có những chính sách và nỗ lực góp phần nâng cao năng lực, nhận thức và gia tăng cơ hội tiếp cận các dịch vụ cho người dân, đặc biệt là người nghèo. Nâng cao chất lượng sống cho người nghèo không thể xa rời mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người nghèo, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. Dựa trên các số liệu thống kê của Bộ Y tế, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Nghiên cứu Mê Kông, Cục Thống kê Thành phố và các tài liệu, các nghiên cứu….. bài viết tổng hợp và phân tích thực trạng tiếp cận dịch vụ y tế của người nghèo Thành phố Hồ Chí Minh, một vài yếu tố tác động đến chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người nghèo. Qua đó kiến nghị một số giải pháp trực tiếp và gián tiếp nhằm tạo cơ hội nhiều hơn cho người nghèo trong tiếp cận dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe bản thân.

Ngày nhận 06/9/2018; ngày chỉnh sửa 22/10/2018; ngày chấp nhận đăng 30/10/2018


Keywords


chất lượng; khả năng tiếp cận; dịch vụ; chăm sóc sức khỏe; người nghèo.

Full Text:

 Subscribers Only

References


Action Aid. 2011. Tiếp cận của người nghèo đến dịch vụ y tế và giáo dục trong bối cảnh xã hội hóa hoạt động y tế và giáo dục tại Việt Nam. Hà Nội.

Action Aid. 2016. Chi tiêu công cho y tế, giáo dục và giao thông công cộng ở một số tỉnh tại Việt Nam- Một số quan sát và khuyến nghị. Hà Nội.

Cục thống kê thành phố Hồ Chí Minh. 2015. Niên giám thống kê thành phố Hồ Chí Minh. Tp Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản Thanh niên.

Đường Loan. 2017. “Để giảm nghèo từ 1,2-1,4% hộ gia đình”. (https://baomoi.com/de-giam-ngheo-tu-1-2-1-4-ho-gia-dinh/c/21241066.epi). Truy cập tháng 01 năm 2017

Kim Anh. 2016. “Hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh cho người nghèo, cận nghèo”.

(http://www.giaoduc.edu.vn/ho-tro-chi-phi-kham-chua-benh-cho-nguoi-ngheo-can-ngheo.htm). Truy cập tháng 01 năm 2016.

Nguyễn Văn Tuân. 2016. “Bảo hiểm y tế cho người nghèo ở Việt Nam”. Viện Khoa học xã hội. Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam 4(101): 41-47

PV .2017. “Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh: Người dân phải được chăm sóc sức khỏe với những dịch vụ y tế chất lượng cao”. (http://suckhoedoisong.vn/bi-thu-thanh-uy-tphcm-nguoi-dan-phai-duoc-cham-soc-suc-khoe-voi-nhung-dich-vu-y-te-chat-luong-cao-n128438.html). Truy cập tháng 02 năm 2017.

Trần Văn Thận. 2017. “Giảm nghèo để có chất lượng sống tốt”. (http://www.sggp.org.vn/giam-ngheo-ben-vung-de-co-chat-luong-song-tot-366617.html). Truy cập tháng 02 năm 2017.

Trang thông tin Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh. 2018.

(http://www.medinet.hochiminhcity.gov.vn/Default.aspx ). Truy cập tháng 8 năm 2018.

Trang thông tin Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh. 2018. (http://bhxhtphcm.gov.vn/tintuc/chitiet/2595). Truy cập tháng 8 năm 2018.

United Nations Development Programme (UNDP). 2010. Điều tra Nghèo đô thị ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Hà Nội.

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. 2015. Báo cáo tổng kết chương trình giảm nghèo ở thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2014-2015 à phương hướng giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Thành phố Hồ Chí Minh.

Viện nghiên cứu phát triển Mê Kông. 2013. Đánh giá tác động các chương trình giảm nghèo thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2009-2013. Thành phố Hồ Chí Minh.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v4i2b.401

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172