Sự phát triển Logistics hiện đại tại Trung Quốc trong bối cảnh chuyển đổi số

Nguyễn Mai Đức

Abstract


Những năm gần đây, các ngành kinh tế của Trung Quốc chuyển mình mạnh mẽ dưới tác động của hoạt động chuyển đổi số. Những khái niệm như thông tin hóa, công nghệ hóa, tự động hóa, v.v. được nhắc đến một cách thường xuyên trong mọi lĩnh vực kinh tế tại nước này. Ở khu vực dịch vụ, ngành Logistics của Trung Quốc không chỉ nổi lên với vai trò chiến lược là ngành kết nối mà còn là ngành đi đầu trong hoạt động chuyển đổi số tại nước này. Các loại hình Logistics hiện đại như là Logistics số và Logistics thông minh đang được Trung Quốc chú trọng phát triển nhằm hướng đến mục tiêu phát triển bền vững không chỉ cho ngành Logistics mà còn cho cả chuỗi cung ứng và nền kinh tế của Trung Quốc. Thông qua việc tổng hợp các số liệu, các đánh giá từ các nghiên cứu và báo cáo có liên quan đến tình hình, chính sách phát triển Logistics hiện nay của Trung Quốc, bài viết sẽ khái quát sự hình thành và tình hình phát triển của hoạt động Logistics hiện đại dưới tác động của hoạt động chuyển đổi số tại Trung Quốc. Ngoài ra, bài viết còn kết hợp sử dụng phương pháp SWOT-PEST để phân tích các yếu tố tác động từ bên trong và bên ngoài đến chiến lược phát triển của ngành Logistics hiện đại của nước này.

Ngày nhận 19/10/2023; ngày chỉnh sửa 01/12/2023; ngày chấp nhận đăng 29/02/2024


Keywords


Logistics hiện đại; chuyển đổi số; Trung Quốc; SWOT-PEST.

References


Bộ Thông tin và Truyền thông. 2021.“Cẩm nang chuyển đổi số”. Hà Nội: Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông.

陈劲,杨文池,于飞. 2019.数字化转型中的生态协同创新战略——基于华为企业业务集团(EBG)中国区的战略研讨.清华管理评论,2019(06): 22 (Chen Jin, Yang Wenchi, Yu Fei. 2019. “Chiến lược đổi mới hợp tác sinh thái trong chuyển đổi kỹ thuật số - một cuộc thảo luận chiến lược của nhóm kinh doanh Huawei (EBG) Trung Quốc”. Bình luận Quản lý Thanh Hoa 6: 22-26).

王术峰,何鹏飞,吴春尚. 2021. 数字物流理论、技术方法与应用:数字物流学术研讨会观点综述, 中国流通经济, 2021, 35(6): 3-16. (Wang Shufeng, He Pengfei, Wu Chunshang. 2021 “Lý thuyết Logistics số, phương pháp kỹ thuật và ứng dụng: Tổng quan quan điểm hội thảo học thuật về Logistics số”. Kinh tế lưu thông Trung Quốc 35(6): 3-16).

胡云飞、王峰.2022.数字经济时代物流业发展策略浅析.产业创新研究, 2022(11):第66-68页 (Hu Yunfei, Wang Feng. 2022. “Phân tích ngắn gọn về chiến lược phát triển ngành Logistics trong kỷ nguyên kinh tế số”. Tạp chí Nghiên cứu Đổi mới Công nghiệp 11: 66-68).

何黎明. 2017.我国智慧物流发展现状及趋势. 中国国情国力2017,31(6)9-12 (He Liming. 2017 “Hiện trạng và xu hướng phát triển logistics thông minh ở nước ta”. Tạp chí Sức mạnh quốc gia Trung Quốc 31(6), 9-12.

李春艳. 2012.物流信息技术在现代物流中的应用.物流技术 2012(5):137-138页(Li ChunYan.2012. “Ứng dụng công nghệ thông tin Logistics trong Logistics hiện đại” . Tạp chí Công nghệ Logistics 5: 137-138).

郭成. 2007.物流信息技术应用现状及趋势,2007年(3):97-99页(GuoCheng. 2007. “Hiện trạng và Xu hướng Ứng dụng Công nghệ Thông tin Logistics”. Tạp chí Vận tải Trung Quốc 97-99).

张颖 . 2020.浅谈新形势下的智慧物流发展趋势与提升策略. 物流工程与管理, 2020, 42(9):7-9. (Zhang Ying.2020. “Bàn về xu hướng phát triển và chiến lược cải tiến dịch vụ Logistics thông minh trong tình hình mới”. Quản lý Logistics 42(9): 7-9.)

中商产业研究院. 2016-2021.年中国数字电流表市场前景及融资战略咨询报告, 2016 (Viện Nghiên cứu Thương mại và Công nghiệp Trung Quốc. 2016-2021. Báo cáo Tư vấn Chiến lược Tài chính và Triển vọng Thị trường Ampe kế Kỹ thuật số Trung Quốc, 2016). (https://www.askci.com/reports/2016/01/05/044222423518.shtml). Truy cập tháng 12/2023.

中商产业研究院.2018-2023.年中国智慧物流产业园区市场深度调查与投资前景咨询报告 (Viện nghiên cứu thương mại và công nghiệp Trung Quốc, “Báo cáo khảo sát chuyên sâu thị trường ngành Logistics thông minh Trung Quốc và nghiên cứu triển vọng đầu tư 2018-2023”) (https://www.askci.com/reports/20191203/1046165557868121.shtml). Truy cập tháng 12/2023.

中国信通院. 2022 “新IT技术成数字化转型主流创新方向” 报告, 2: 15-29 (Học viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông Trung Quốc. 2022. Báo cáo “Công nghệ thông tin mới đã trở thành hướng đi chủ đạo mới của chuyển đổi kỹ thuật số”. Tạp chí Báo cáo tài chính 2: 15-29).

Humphrey Albert.2005.“SWOT Analysis for Management Consulting”, SRI Alumni Newsletter. SRI International, United States

Nguyễn Hoàng Phương.2012. Phân Tích SWOT Trong Chiến Lược Kinh Doanh. NXB Thông Tin Truyền Thông.

林珊 .基 于 SWOT -PEST 模型的珠海市现代物流业发展分 析.徐州工程学院学报(社会科学版),2011(3): 14-16. (Lin Shan. 2011. “Phân tích sự phát triển của ngành logistics hiện đại ở Chu Hải dựa trên mô hình SWOT-PEST”. Tạp chí Viện Công nghệ Từ Châu (Ấn bản Khoa học Xã hội) 2011 (3): 14-16).

杨丽香. “一带一路”下基于SWOT-PEST模型-广西智慧物流发展分析, 南宁职业技术学院学报. 2020.25(01).64-68 (Yang Lixiang. 2020. “Phân tích sự phát triển của logistics thông minh ở Quảng Tây dựa trên mô hình SWOT-PEST trong bối cảnh “Sáng kiến Vành đai và Con đường””. Tạp chí Trường Cao đẳng Nghề và Kỹ thuật Nam Ninh 2020, 25(01): 64-68).

“数字化转型伙伴行动”倡议发布, 人民网 [2020-05-29] (Sáng kiến “Hành động hợp tác chuyển đổi kỹ thuật số” được công bố trên nhật báo Nhân Dân trực tuyến, 29/5/2020) (http://industry.people.com.cn/n1/2020/0513/c413883-31707863.html). Truy cập tháng 12/2023.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v10i1.10003

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172