Vol 1, No 2 (2015)

DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v1i2

Table of Contents

Editorial foreword

Ban Biên tập Tạp chí
i

Research Articles

Phạm Quang Minh
98-104
Vũ Trường Giang
105-113
Trương Thị Khánh Hà
114-126
Trần Thành Nam
127-134
Hoàng Bá Thịnh
135-143
Nguyễn Văn Sửu, Chu Thu Hường
144-160
Nguyễn Thu Hiền
161-173
Đỗ Văn Hùng
175-185

Book Reviews

Nguyễn Minh
186-188

Information

Phòng QLNCKH
189