Vol 3, No 1b (2017)

DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v3i1b

Chuyên san kỷ niệm 15 năm thành lập Khoa Khoa học Quản lý

Table of Contents

Editorial foreword

Ban Biên tập
Đào Thanh Trường
1-7

Research Articles

Vũ Cao Đàm
8-13
Đào Thanh Trường, Nguyễn Thị Quỳnh Anh
14-28
Trịnh Ngọc Thạch
29-43
Phạm Ngọc Thanh
44-54
Nguyễn Mạnh Quân
55-62
Nguyễn Thị Kim Chi
63-73
Nguyễn Thị Gấm
74-83
Phạm Thị Thanh Hải
84-94
Hoàng Thị Hải Yến
95-107
Vũ Thị Cẩm Thanh
108-118
Đào Thanh Trường, Phạm Tuấn Huy
119-129
Lê Đức Hiền
130-143
Nguyễn Lương Sỹ
144-152
Đỗ Thị Diện
153-164
Tạ Thị Bích Ngọc
165-180