Vol 2, No 1 (2016)

DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v2i1

Table of Contents

Editorial foreword

Ban Biên Tập
i

Research Articles

Lại Quốc Khánh, Phan Duy Anh
1-11
Nguyễn Ngọc Hường
12-25
Nguyễn Quý Thanh
26-38
Phan Hữu Dật
39-47
Pisit Amnuayngerntra
48-57
Trần Thành Nam, Nguyễn Thị Minh Phú
58-73
Trần Thị Phương Anh
74-86
Trần Văn Kham
87-104
Vũ Thị Anh Thư
105-115

Book Reviews

Phạm Văn Lam
116-119

Information

Phòng Tạp Chí
120-126