Chương trình đào tạo cử nhân tiếng Hàn các hệ và hoạt động giảng dạy các học phần Hàn Quốc học tại Khoa tiếng Hàn Quốc – Trường Đại học Hà Nội

Phạm Thị Ngọc

Abstract


Chương trình đào tạo cử nhân tiếng Hàn của trường Đại học Hà Nội gồm hệ cử nhân chính quy, hệ chất lượng cao và hệ vừa làm vừa học. Chương trình đào tạo mới tăng số lượng tín chỉ các môn học có tính thực tiễn cao giúp người học có thể đạt chuẩn đầu ra tiếng Hàn C1 và có kỹ năng về Biên –Phiên dịch tiếng Hàn, có các kiến thức tiếng Hàn ở các lĩnh vực như du lịch, kinh tế, chính trị và văn hóa, xã hội. Tuy nhiên, các môn Hàn Quốc học có tỷ lệ thấp chỉ từ 6,2% đến 18% trong tổng chương trình đào tạo nên cần có sự điều chỉnh phù hợp hơn để sinh viên có thể lĩnh hội được những kiến thức đa dạng bổ trợ cho công việc Biên –Phiên dịch sau tốt nghiệp. Việc xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo tiếng Hàn trực tuyến, đào tạo từ xa là rất cần thiết vừa giúp khắc phục được vấn đề thiếu hụt nhân sự hiện nay vừa mở rộng được quy mô và loại hình đào tạo. Để biến thách thức thành cơ hội thì việc đầu tư cho nguồn lực con người là rất cần thiết nên nhà trường cần phải có chiến lược thu hút người giỏi, người tài với mức lương hấp dẫn để khuyến khích giảng viên chuyên tâm và cống hiến lâu dài cho công tác giảng dạy.

Ngày nhận 23/02/2021; ngày chỉnh sửa 17/5/2021; ngày chấp nhận đăng 30/6/2021


Keywords


Chương trình đào tạo; môn học về Hàn Quốc học; phát triển chương trình đào tạo trực tuyến; cơ chế chi trả lương

References


Chương trình đào tạo đại học theo định hướng tín chỉ - Hệ chính quy ngành ngôn ngữ Hàn Quốc 2017 theo Quyết định số 1599/QĐ- ĐHHN ngày 25/8/2016.

Chương trình đào tạo hệ CLC ngành ngôn ngữ Hàn Quốc 2019 theo Quyết định số 1222/QĐ-ĐHHN ngày 28 tháng 5 năm 2018.

Chương trình đào tạo hệ VHVL ngành ngôn ngữ Hàn Quốc 2019 theo Quyết định số 1338/QĐ- ĐHHN ngày 12/6/2019.

Kết quả khảo sát số lượng sinh viên và các môn học về Hàn Quốc học tại Khoa tiếng Hàn Quốc – Đại học Hà Nội năm học 2019- 2020 – theo báo cáo khảo sát số lượng sinh viên khoa tiếng Hàn ở các cơ sở đào tạo tại Việt Nam năm 2020 của Quỹ giao lưu quốc tế Hàn Quốc năm 2020 ( Korea Foudation).
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v7i1b.651

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172