Search


 
Issue Title
 
Vol 4, No 4 (2018) Viện Pasteur Hà Nội từ khi thành lập đến năm 1945 Abstract
Bùi Thị Hà
 
Vol 2, No 2b (2016) Tính hiện đại trong quy hoạch đô thị Hà Nội của người Pháp (1873-1945) Abstract
Dương Tất Thành
 
Vol 9, No 6 (2023) Làng Cầu Đơ: Từ tỉnh lỵ Hà Nội đến thủ phủ của tỉnh Cầu Đơ và tỉnh Hà Đông Abstract
Nguyễn Hữu Sơn
 
Vol 7, No 3b (2021) Đội ngũ cán bộ chủ chốt các phường ở quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội trong tự học tập, rèn luyện nâng cao kiến thức pháp luật hiện nay Abstract
Lương Huệ Minh
 
Vol 7, No 2b (2021) Các yếu tố ảnh hưởng tới hành vi tiêu dùng của sinh viên các trường đại học trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong thời kỳ hội nhập Abstract
Nguyễn Thị Thu Hà, Đào Thúy Hằng
 
Vol 7, No 4 (2021) Chính sách chuyển đổi sở hữu đất đai đô thị Hà Nội cuối thế kỷ XIX - nửa đầu thế kỷ XX Abstract
Nguyễn Thị Bình
 
Vol 6, No 4 (2020) Vốn xã hội trong chiến lược sinh kế của người dân ven đô Hà Nội trong bối cảnh đô thị hóa Abstract
Bùi Văn Tuấn
 
Vol 6, No 1 (2020) Quá trình hình thành cộng đồng người Hàn Quốc ở Hà Nội Abstract
Nguyễn Thủy Giang
 
Vol 6, No 1 (2020) Vai trò của cộng đồng Tin Lành trong một số hoạt động kinh tế của tín đồ ở Hà Nội Abstract
Trần Thị Phương Anh
 
Vol 4, No 1 (2018) Nghiên cứu thực trạng hoạt động của hệ thống nhà vệ sinh công cộng tại các điểm du lịch trên địa bàn Hà Nội Abstract
Phạm Hồng Long, Lê Thị Huyền Trang
 
Vol 3, No 3 (2017) Nội thương Đàng Ngoài thế kỷ XVII-đầu thế kỷ XVIII qua một số nguồn tư liệu phương Tây Abstract
Lê Thùy Linh
 
1 - 11 of 11 Items

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"