Vol 4, No 2b (2018)

Chuyên san cán bộ trẻ

Table of Contents

Research Articles

Tạ Thị Bích Ngọc
143-156
Tạ Thị Thanh Thủy
157-165
Phạm Minh Thế
166-177
Nguyễn Thị Việt Hà
178-191
Hoàng Thị Ngọc Minh
192-202
Nguyễn Hữu Sơn
203-220
Nguyễn Thị Ngân, Lê Đức Thuận
221-229
Phan Hải Vân
230-242
Nguyễn Thị Nhung
243-252
Nguyễn Thị Minh Phượng
253-264
Phan Quốc Hải
265-274
Nguyễn Thị Thu Trang
275-284