Một số kinh nghiệm chiến đấu bảo vệ làng của dân quân du kích Liên khu 3 trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 - 1954)

Nguyễn Thị Ngân, Lê Đức Thuận

Abstract


Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược 1946-1954, lực lượng dân quân du kích Liên khu 3, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Liên khu 3 đã sáng tạo ra rất nhiều hình thức chiến thuật, cách đánh phong phú. Trong các hình thức chiến đấu đó, chiến đấu bảo vệ làng nổi lên như một hình thức tác chiến đặc biệt, với sự kết hợp của nhiều lực lượng, nhiều hình thức chiến đấu, thể hiện rõ tinh thần yêu nước quật khởi và cách đánh mưu trí, sáng tạo của lực lượng dân quân du kích Liên khu 3. Qua thực tiễn chiến đấu bảo vệ làng nhiều kinh nghiệm chiến đấu đã được rút ra, góp phần vận dụng vào thực tiễn trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc ngày nay, nhất là việc huấn luyện tác chiến cho lực lượng dân quân tự vệ bảo vệ làng, xã, địa phương cơ sở.

Ngày nhận 27/7/2018; ngày chỉnh sửa 17/9/2018; ngày chấp nhận đăng 10/10/2018


Keywords


bảo vệ làng; dân quân du kích; Đảng bộ Liên khu 3; kháng chiến chống Pháp.

Full Text:

 Subscribers Only

References


Bộ Tổng Tham mưu. 2000. Tổng kết cách đánh của lực lượng dân quân du kích- tự vệ trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ (1945-1975). Hà Nội: Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân.

Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 3. 2008. Lịch sử Đảng bộ Quân khu 3, tập 1. Hà Nội: Nhà xuất bản Quân đội nhân dân.

Hồ Chí Minh. 1985. Những bài viết và nói về quân sự, tập 1. Hà Nội: Nhà xuất bản Quân đội nhân dân.

Hội đồng chỉ đạo biên soạn công trình Lịch sử kháng chiến chống Pháp khu Tả ngạn sông Hồng. 2001. Lịch sử kháng chiến chống Pháp khu Tả ngạn sông Hồng 1945-1955. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia.

Quân khu 3. 1994. Những trận đánh điển hình trên chiến trường vùng châu thổ sông Hồng (1945 – 1975), tập 2. Hà Nội: Nhà xuất bản Quân đội nhân dân.

Quân khu 3. 1997. Một số trận đánh điển hình của lực lượng vũ trang Quân khu ba (1945 - 1975), tập 3. Hà Nội: Nhà xuất bản Quân đội nhân dân.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v4i2b.406

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172