Search


 
Issue Title
 
Vol 5, No 1 (2019) Thu hồi đất và đất dịch vụ ở Việt Nam đương đại: Nghiên cứu trường hợp làng Gia Trung, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội Abstract
Phan Thị Ngọc
 
Vol 5, No 1 (2019) Đời sống tinh thần của người Cơ Ho ở Lâm Đồng qua các hoạt động lễ hội kỳ dịp dưới tiếp cận Lý thuyết Đô thị hóa Abstract
Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Như Thúy
 
Vol 4, No 1b (2018) Từ sản xuất nông nghiệp đến kinh doanh nhà trọ: biến đổi sinh kế ở một làng ven đô Hà Nội dưới tác động của công nghiệp hóa, đô thị hóa Abstract
Phan Thị Ngọc
 
Vol 4, No 6 (2018) Sự thích ứng vai trò giới trong bối cảnh đô thị hóa từ những nghiên cứu xã hội học Abstract
Phạm Thị Tâm
 
Vol 9, No 1 (2023) Đặc điểm của quá trình đô thị hóa ở tỉnh Nghệ An trong ba thập kỷ qua Abstract
Nguyễn Thị Kim Sang, Phạm Thị Hoài Thanh, Đường Thế Anh
 
Vol 4, No 3 (2018) Không gian văn hóa trong một số tiểu thuyết viết về nông thôn sau Đổi mới Abstract
Hồ Thị Giang
 
Vol 6, No 2b (2020) Chuyển đổi nghề nghiệp, việc làm của người lao động nông thôn ngoại thành Hà Nội hiện nay Abstract
Trần Xuân Hồng
 
Vol 6, No 4 (2020) Vốn xã hội trong chiến lược sinh kế của người dân ven đô Hà Nội trong bối cảnh đô thị hóa Abstract
Bùi Văn Tuấn
 
Vol 3, No 2b (2017) Chính sách "Thị trường kéo" trong hoạt động hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu và triển khai ở một số nước và bài học cho Việt Nam Abstract
Nguyễn Thị Thúy Hiền
 
1 - 9 of 9 Items

Search tips:

  • Search terms are case-insensitive
  • Common words are ignored
  • By default only articles containing all terms in the query are returned (i.e., AND is implied)
  • Combine multiple words with OR to find articles containing either term; e.g., education OR research
  • Use parentheses to create more complex queries; e.g., archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • Search for an exact phrase by putting it in quotes; e.g., "open access publishing"
  • Exclude a word by prefixing it with - or NOT; e.g. online -politics or online NOT politics
  • Use * in a term as a wildcard to match any sequence of characters; e.g., soci* morality would match documents containing "sociological" or "societal"