Nhân học của Augustino

Vũ Thị Hải

Abstract


Augustino là một trong những nhà thần học, triết học có ảnh hưởng lớn đến triết học phương Tây nói chung và triết học Kitô giáo nói riêng. Trong hệ thống tư tưởng của ông, quan niệm về con người đã mang lại những đóng góp lớn cho nền tư tưởng phương Tây và nền tư tưởng Kitô giáo. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ luận giải và trình bày một cách có hệ thống những vấn đề căn bản và quan trọng nhất của nhân học Augustino như: Con người có hiện hữu chân thật hay không? Con người từ đâu mà có? Con người là gì? Linh hồn là gì? Con người có tự do ý chí không? Đời sống nội tâm của con người như thế nào?


Keywords


nhân học; Augustino; nhân học Augustino; triết học Augustino; nhân học Kitô giáo

References


Augustine. 2006. Earlier Writings. New York: Cambridge University Press.

Augustino. 1958. The City of God. New York: Published by Doubleday.

Augustino. 2007. Tự Thuật. Hà Nội: Nhà xuất bản Tôn giáo.

Augustino. 2017a. “On the Soul and its Origin”. (http://www.newadvent.org/fathers/1508.htm). Truy cập tháng 8 năm 2019.

Đỗ Minh Hợp. 2014. Lịch sử triết học phương Tây. Tập 1: Triết học cổ đại, triết học trung cổ, triết học phục hưng. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia.

Kinh Thánh. 2011. Hà Nội: Nhà xuất bản Tôn giáo.

Lê Tôn Nghiêm. 2000. Lịch sử triết học phương Tây (tập 3). Thành phố Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh.

Lê Văn Chính (2005), Nhân học Kitô giáo, Đại chủng viện Thánh GiuseDavid E Cooper. 2005. Các trường phái triết học trên thế giới, Hà Nội: Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin.

The Fathers of the Church : A New Translation. 1947. USA: Catholic University of America Press.

Trần Ngọc Anh. 2015a. Nhân học Kitô giáo. Tập 1:Tạo dựng. Thành phố Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản Phương Đông.

Trần Ngọc Anh. 2015b. Nhân học Kitô giáo. Tập 2: Tội nguyên tổ và ân sủng. Thành phố Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản Phương Đông.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v5i2b.510

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172