Thư chúc mừng Khoa Khoa học Quản lý, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội nhân kỷ niệm 15 năm ngày thành lập

Ban Biên tập

Abstract


Nhân dịp kỷ niệm 15 ngày thành lập Khoa Khoa học Quản lý, Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn xin gửi tới các cán bộ, viên chức, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh toàn Khoa lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.

Trải qua 15 năm xây dựng và phát triển, đến nay Khoa Khoa học Quản lý đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong đào tạo và nghiên cứu khoa học, trở thành một địa chỉ có uy tín ở trong nước và quốc tế, là một trong những đơn vị đi đầu của cả nước về đào tạo Khoa học quản lý, đặc biệt là chuyên ngành Quản lý Khoa học và Công nghệ; Quản lý Sở hữu trí tuệ.

Nhân dịp này, Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn dành riêng một số chuyên san công bố các kết quả nghiên cứu mới nhất của cán bộ Khoa Khoa học Quản lý và các nhà khoa học có cộng tác chặt chẽ với Khoa. Chuyên san này gồm 15 bài nghiên cứu tập trung vào các chủ đề: Những nghịch lý cần nhận diện trong nghiên cứu chính sách và quản lý hiện nay; Tiếp cận xã hội học trong nghiên cứu và hoạch định chính sách nhân lực khoa học và công nghệ chất lượng cao trong cách mạng 4.0; Xã hội hóa và tự chủ trong các trường đại học Việt Nam hiện nay; Vấn đề phương pháp luận trong vận dụng lý thuyết quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam trong điều kiện kinh tế trường và hội nhập quốc tế; Văn hóa trong lĩnh vực khoa học quản lý; Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp; Lý thuyết trò chơi trong chính sách thu hút nhân lực khoa học công nghệ; Kinh doanh trí tuệ; Chính sách phát triển công nghiệp theo cụm; Nhu cầu liên kết nghiên cứu khoa học với đào tạo ở Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Quyền sở hữu công nghiệp trong các trường đại học ở Việt Nam; Vấn đề bản quyền trên không gian ảo; Vấn đề bảo hộ sáng chế dược phẩm tiếp cận từ quyền con người ở một số nước và kinh nghiệm cho Việt Nam...

Chúc Khoa Khoa học Quản lý ngày càng phát triển, đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa trong đào tạo và nghiên cứu khoa học, góp phần xứng đáng vào sự phát triển của Nhà trường và sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc.

Ban Biên tập


Full Text:

 Subscribers Only


DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v3i1b.241

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172