Mối quan hệ nhà nước giữa Việt Nam và Vatican: một chặng đường thiết lập và những vấn đề đặt ra

Nguyễn Thị Kim Thoa

Abstract


Trong thời đại ngày nay, dù đâu đó vẫn còn những cuộc chiến tranh, nhưng hòa bình, hợp tác và phát triển từ lâu đã trở thành xu hướng chủ đạo trên thế giới. Trong bối cảnh mới, trên cơ sở tôn trọng sự khác biệt của nhau, cả Việt Nam và Tòa Thánh Vatican đang có những động thái tích cực mới nhằm thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với nhau. Một mối quan hệ nhưng đem lại ý nghĩa nhiều mặt cho nhiều phía và hơn hết đó là người Công giáo Việt Nam. Để làm rõ mối quan hệ đó, bài viết này phân tích một số chuyển biến trong bối cảnh hiện nay có tác động tới quyết định thiết lập mối quan hệ ngoại giao của Việt Nam với Vatican. Bên cạnh đó, bài viết cũng cố gắng tái hiện một cách đầy đủ nhất chặng đường gần 30 năm thiết lập quan hệ của hai nước. Từ đó bài viết đưa ra một số nhận xét về kết quả, triển vọng và những vướng mắc hai nhà nước cần vượt qua để xây dựng mối quan hệ chính thức trong thời gian tới.

Ngày nhận 22/8/2018; ngày chỉnh sửa 24/10/2018; ngày chấp nhận đăng 30/10/2018


Keywords


Quan hệ Việt Nam và Vatican; đối thoại tôn giáo; chính sách đối ngoại tôn giáo.

Full Text:

 Subscribers Only

References


Tài liệu trích dẫn

Ban Chấp hành Trung ương Đảng. 1990. Nghị quyết số 24/NQ-TW ngày 16/10/1990 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác tôn giáo trong tình hình mới.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng. 2003. Nghị quyết số 25/NQ-TW ngày 12/3/2003 của Trung ương Đảng về công tác tôn giáo.

Ban Tôn giáo Chính phủ. 2013. “Giáo hoàng Benedict XVI tiếp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”. Cổng thông tin điện tử Ban Tôn giáo Chính phủ

http://btgcp.gov.vn/Plus.aspx/vi/News/38/0/248/0/3545/Giao_hoang_Benedict_XVI_tiep_Tong_Bi_thu_Nguyen_Phu_Trong. Truy cập tháng 10/2018.

Bộ ngoại giao Việt Nam. 2014. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hội kiến Giáo hoàng Francis I. Cổng thông tin điện tử Bộ ngoại giao Việt Nam.

(http://www.mofahcm.gov.vn/vi/mofa/nr040807104143/nr040807105001/ns140324150453). Truy cập tháng 8/2018.

Bộ ngoại giao Việt Nam. "Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến Giáo hoàng Francis". Cổng thông tin điện tử Bộ ngoại giao Việt Nam

(http://www.mofahcm.gov.vn/vi/mofa/nr040807104143/nr040807105001/ns141020093425). Truy cập tháng 8/2018.

Đài tiếng nói Việt Nam. 2013. "Tăng cường công tác đối ngoại tôn giáo". Cổng thông tin điện tử Đài tiếng nói Việt Nam (https://vov.vn/chinh-tri/tang-cuong-cong-tac-doi-ngoai-ton-giao-271214.vov). Truy cập tháng 10/2018.

Đảng Cộng sản Việt Nam. 1991. Văn kiện Đảng toàn tập. Tập 51. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia.

Đảng Cộng sản Việt Nam. 2010. "Thông cáo báo chí chung về Cuộc họp lần II Nhóm Công tác hỗn hợp Việt Nam - Vatican". Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

(http://dangcongsan.vn/preview/newid/26764.html) truy cập tháng 10/2018.

Đỗ Quang Hưng. 2014. Chính sách tôn giáo và nhà nước pháp quyền. Hà Nội: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.

Eric O. Hanson. 2006. Religion and Politics in the International System Today. Cambridge: Cambridge University Press.

Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh. 2016. "Đức giáo hoàng tiếp kiến riêng Chủ tịch nước Việt Nam". Cổng thông tin điện tử Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh. (http://www.tgpsaigon.net/baiviet-tintuc/20161124/37000, truy cập tháng 10/2018).

Lê Thanh Bình, Đỗ Thanh Hải. 2012. Tôn giáo và quan hệ quốc tế. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia.

Lê Thị Thanh Hương. 2005. “Công đồng Vatican II: Lí do khai mở và những giá trị được khẳng định”. Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo 2: 56-61.

Nguyễn Hồng Dương. 2008. “Mối quan hệ giữa Nhà nước Việt Nam với Giáo hội Công giáo Roma hiện nay.” Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo 2: 32-40.

Nguyễn Hồng Dương. 2012. Một số vấn đề cơ bản của Công giáo ở Việt Nam hiện nay. Hà Nội: Nhà xuất bản Từ điển Bách khoa.

Nguyễn Hồng Giáo. 2011. “Giáo hội Việt Nam trước mối quan hệ Việt Nam - Vatican.” Nguyệt san Công giáo và Dân tộc 198: 46-50.

Nguyễn Hữu Thy. 2007. “Việt Nam cái nhìn khách quan về những vấn đề thực tiễn.” Trier/CHLB Đức.

Phạm Huy Thông. 2007. “Quan hệ Việt Nam - Vatican: Quá khứ và triển vọng.” Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo 7: 31-35.

Phạm Huy Thông. 2012. “Hội đàm vòng thứ ba giữa Việt Nam và Tòa Thánh Vatican”. Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo 2: 74.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v4i1b.387

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172