"Vô vị lợi – Vì sao nền dân chủ cần các môn học nhân văn"

Nguyễn Minh

Abstract


(Tác giả Martha C. Nussbaum, dịch giả Bùi Thanh Châu,

Nhà xuất bản Hồng Đức và Ban tu thư Đại học Hoa Sen, 2015)
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v1i2.20

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172