Triển vọng đào tạo Hàn Quốc học phục vụ hoạt động đầu tư của doanh nghiệp Hàn Quốc tại Thái Nguyên

Dương Thị Huyền, Nguyễn Thị Huyền Trang

Abstract


Hàn Quốc hiện nay là quốc gia đầu tư nhiều nhất tại Thái Nguyên với hàng trăm công ty lớn nhỏ. Do đó, nhu cầu tuyển dụng nhân lực Hàn Quốc học của các doanh nghiệp, cơ quan Hàn Quốc cũng như các doanh nghiệp, cơ quan của tỉnh Thái Nguyên có lĩnh vực hoạt động liên quan đến Hàn Quốc đang tăng lên nhanh chóng. Trong khi đó, việc đào tạo nguồn nhân lực ngành Hàn Quốc học ở Thái Nguyên còn chưa bắt kịp với nhu cầu của xã hội, chưa đáp ứng đủ nhu cầu của các nhà tuyển dụng. Bên cạnh đó, Thái Nguyên cũng có nhiều tiềm năng để mở ngành Hàn Quốc học. Thông qua phương pháp thu thập, phân tích tài liệu, phương pháp điều tra xã hội học, nhóm tác giả đã tập trung làm rõ nhu cầu, thực trạng và triển vọng đào tạo ngành Hàn Quốc học ở Thái Nguyên nhằm đáp ứng nhu cầu thiết thực của xã hội. Đây chính là cơ sở cho việc hoạch định chính sách phát triển mới của Trường Đại học Khoa học nói riêng và Đại học Thái Nguyên nói chung.

Ngày nhận 23/02/2021; ngày chỉnh sửa 24/5/2021; ngày chấp nhận đăng 30/6/2021


Keywords


Hàn Quốc; Thái Nguyên; Hàn Quốc học; đầu tư nước ngoài

References


Báo Tuyển sinh số. 2020. Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội (https://tuyensinhso.vn/school/dai-hoc-khoa-hoc-xa-hoi-va-nhan-van-dhqg-hn.html?fb_comment_id=2554617654562603_4220208451336840). Truy cập tháng 2/2021.

Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam. 2021. Quyết định số 712/QĐ-BGĐT ngày 9/2/2021 về Chương trình giáo dục phổ thông môn tiếng Hàn và tiếng Đức - Ngoại ngữ 1, hệ 10 năm thí điểm.

Công ty TNHH Dongsung Vina. 2021. Công ty TNHH Dongsung Vina tuyển dụng phiên dịch viên tiếng Hàn (http://dongsungvina.com/category/tuyen-dung/). Truy cập tháng 2/2021.

Cục đầu tư nước ngoài Việt Nam. 2020. “Tình hình thu hút đầu tư nước ngoài năm 2020” (https://fia.mpi.gov.vn/Home/MenuID/330157e1-adbb-4e5b-9e9d-be21cbd4206d). Truy cập tháng 12/2020.

Cục thống kê tỉnh Thái Nguyên. 2020. “Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội Quý IV và năm 2020 tỉnh Thái Nguyên” (http://cucthongkethainguyen.gov.vn/trang-chu). Truy cập tháng 12/2020.

Đỗ Thuý Hằng, Lã Thị Thanh Mai, Đặng Nguyễn Thuỳ Dương. 2017. “Nhu cầu tuyển dụng nhân lực tiếng Hàn - Tìm hiểu từ góc độ của sinh viên tốt nghiệp”. Tạp chí Nghiên cứu Nước ngoài 33 (2): 47-58.

Lê Thị Thu Giang. 2005. “Thực trạng, vấn đề và triển vọng của Hàn Quốc học tại Việt Nam”. Kỷ yếu hội thảo Thực trạng và triển vọng của ngành Hàn Quốc học tại khu vực Đông Nam Á. Đại học Ngoại ngữ Hàn Quốc.

Lê Thị Thu Giang. 2008. “Tình hình đào tạo và nghiên cứu Hàn Quốc học tại Việt Nam”. Kỷ yếu hội thảo Hàn Quốc học khu vực châu Á - Thái Bình Dương lần thứ IX.

Ngọc Diệp. 2020. “Điểm chuẩn ngôn ngữ Hàn Trường Đại học Hà Nội cao nhất: 35,38 điểm”. Báo Tuổi trẻ online (https://tuoitre.vn/diem-chuan-nganh-ngon-ngu-han-truong-dh-ha-noi-cao-nhat-35-38-diem-20201005143016797.htm). Truy cập tháng 2/2021.

Nguyễn Văn Dương. 2009. “Quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc trên lĩnh vực văn hoá từ năm 1992 đến nay”. Tạp chí nghiên cứu Đông Bắc Á 12: 18-30.

Tỉnh ủy Thái Nguyên. 2019. Nghị quyết 09 - NQ/TU “về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)” , ngày 29/3/2019.

Trần Nhung, Xuân Huy, Văn Hiếu.2020. Toạ đàm “Thúc đẩy hợp tác phát triển kinh tế Thái Nguyên – Hàn Quốc”. Báo Thái Nguyên điện tử (http://baothainguyen.vn/tin-tuc/thoi-su-trong-tinh/thuc-day-hop-tac-kinh-te-thai-nguyen-han-quoc-277385-205.html). Truy cập tháng 12/2020.

Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên. 2019. Kế hoạch số 74-KH/UBND nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết 09 - NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngày 24/5/2019.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v7i1b.652

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172