Tiền đề lý luận cho sự hình thành tư tưởng về tự do của N.A.Berdyaev

Lê Thị Hồng Nhung

Abstract


Tự do với tư cách là một đối tượng triết học quan trọng, bên cạnh những nội dung đã được các nhà triết học đề cập tới trong lịch sử, quan niệm về tự do vẫn không ngừng biến đổi và ngày càng tiếp nhận thêm nhiều nội dung mới. N.A.Berdyaev là người đã trăn trở cả cuộc đời về thân phận của con người trên thế gian này. Chính vì vậy, việc đi sâu vào nghiên cứu những tiền đề lý luận cho sự ra đời của tư tưởng về tự do của N.A.berdyaev là điều hết sức cần thiết giúp chúng ta hiểu rõ hơn về những điều ông trăn trở, hiểu rõ hơn về một cách nhìn, cách tiếp cận đặc sắc về vấn đề tự do. Với tư cách một nhà triết học hiện sinh tôn giáo, tư tưởng tự do của Berdyaev trước hết chịu ảnh hưởng của tư tưởng triết học nói chung, tư tưởng về tự do và chủ nghĩa nhân cách của Kistô giáo nói riêng. Bên cạnh đó, tư tưởng về tự do của Berdyaev chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi quan niệm của các nhà triết học, văn học Nga như Dostoevsky, Lossky, V.S.Soloviev, V.Rozanov. Trong đó, đáng chú ý là sự ảnh hưởng sâu đậm của tư tưởng Dostoevsky đến Berdyaev. Mặt khác, ngoài các nhà triết học Nga, Berdyaev còn chịu ảnh hưởng của tư tưởng về tự do của các nhà triết học phương Tây như: Bohme Jakob, B.-F.-K.Baader, A.Schopenhauer, F.Nietzsche.


Keywords


Tự do; con người; thân phận con người; triết học; triết học về tự do

References


N.A.Berdyaev. 1993. Về các nhà kinh điển Nga: Nhà xuất bản Мátxcơvа.

N.A.Berdyaev. 2015. Con người trong thế giới tinh thần. Nguyễn Văn Trọng (dịch). Hà Nội: Nhà xuất bản Tri thức.

N.A.Berdyaev. 2015. Triết học của tự do. Đỗ Minh Hợp (dịch). Hà Nội: Nxb Tri thức.

N.A.Berdyaev. 2017. Thế giới quan của Dostoevsky. Hà Nội: Nhà xuất bản Tri thức.

M.Dostoevsky. 1998. “Bút kí dưới hầm”. Tạp chí Văn học nước ngoài. 1: 22

Hội đồng Giám mục Việt Nam. 2007. Kinh thánh Tân ước và Cựu ước-Lời Chúa cho mọi người. Hà Nội: Nhà xuất bản Tôn giáo.

L.Reinhard. 1996. Triết học Dostoevsky quá trình bày có hệ thống: Nhà xuất bản Мátxcơvа.

Yu.Kudryaev. 1979. Ba vòng khâu trong tư tưởng của Dostoevsky: Nhà xuất bản Mátxcơvа.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v5i2b.520

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172