Chuyển biến trong quan hệ Mỹ - Cuba dưới thời Tổng thống Barack Obama (2009 - 2017)

Lê Minh Giang

Abstract


Quan hệ giữa Mỹ và Cuba là mối quan hệ đã trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm khác nhau. Tuy nhiên, trong giai đoạn từ 2009 đến 2017, quan hệ Mỹ - Cuba đã từng bước thay đổi và có những tiến triển nhất định. Nó được đánh dấu bởi sự kiện hai nước chính thức bình thường hóa quan hệ song phương vào năm 2014. Trong bài viết này, chúng tôi tập trung phân tích làm rõ sự điều chỉnh chính sách của Mỹ đối với Cuba và chính sách của Cuba đối với Mỹ; những kết quả hợp tác của hai nước trên các lĩnh vực chính trị - ngoại giao, trao đổi thương mại, hợp tác đầu tư. Trên cơ sở đó để thấy được sự phát triển quan trọng trong quân hệ của hai nước ở giai đoạn này.


Keywords


Quan hệ; Mỹ; Cuba; bình thường hóa quan hệ

References


Alan Gomez. 2015. "Sprint signs agreement with Cuban officials in Havana". USA Today, Nov. 2, 2015,https: //www.usatoday.com/story/money/business/ 2015/11/02/ sprint-cuba-havana-international-trade-fair/75047048/.

Asa McKercher. 2015. Canadian Mediation in the U.S. Confrontation with Cuba. Harvard College and the Massachusetts Institute of Technology

Canberk Koçak. 2016. Interest Groups and U.S. Foreign Policy towards Cuba: the Restoration of Capitalism in Cuba and the Changing Interest Group Politics. Institute of Social Sciences of the University of Lisbon, Portugal

Caribbean Journal of International Relations & Diplomacy Vol. 3, No. 2, June 2015 của Alessandro Badella, University of Genoa, Italy.

Center for Economic Forecasting and Analysis (CEFA), Washington, D.C.

Cuba, US hold first talks on intellectual property, Business Standard, September 13, 2016, (http://www.business-standard.com/article/international/cuba-us-hold-first-talks-on-intellectual-property-116091300086_1.html)

Cuban Liberty and Democratic Solidarity (Libertad) Act of 1996, (Codified in Title 22, Sections 6021-6091 of the U.S. Code), P.L. 104-114 (https: //www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Documents/libertad.pdf)

Dan Roberts, Richard Luscombe. 2013. "Obama shakes hands with Raúl Castro for first time at Mandela memorial". The Guardian, 10/12/2013 (https: //www.theguardian.com/world/2013/ dec/10/obama-shakes-hands-raul-castro-mandela-memorial.)

Eric Hershberg & William M.Leo Grande. 2016. A New Chapter in US-Cuba Relations: Social, Political, and Economic Implications. Palgrave Macmillan.

First Miami-Cuba cargo ship in 50 years reaches Havana, 13 July 2012, BBC News (http: //www.bbc.com/news/world-latin-america-18835595).

International Journal of Cuban Studies, Pluto Journals, United Kingdom (Vol. 6, No. 2, 2014 và vol.7, No.1.

Jim Rutenberg, Jeff Zeleny. 2008. "Obama Seeks to Clarify His Disputes Comments on Diplomacy". The New York Times, May 29, 2008 (http: //www.nytimes.com/2008/05/29/us/politics/29obama.html).

Karen DeYoung. 2015. “Cuba completes prisoner release agreed to under U.S. pact”. The Washington Post, January 12, 2015 (https: //www.washingtonpost. com/world/national-security/us-official-cuba-frees-political-prisoners-under-diplomatic-pact-with-washington /2015/01/12 70440abe-9a61-11e4-a7ee-526210d665b4_story.html? utm_term=.5e7dcc32bdd7).

Laura Puccio. 2015. “Future scenarios for US-Cuba relations”. European Parliamentary Research Service.

Lê Duy Thắng, Trần Tuấn Sơn. 2015. “Bước ngoặt lịch sử trong quan hệ Mỹ - Cuba”. Tạp chí Lí luận Chính trị 9.

Lê Minh Giang. 2019. “Vài nét về quan hệ Mỹ - Cuba trước năm 1990”. Tạp chí Châu Mỹ ngày nay 1: 57-65.

Lê Thế Mẫu. 2015. “Bình thường hóa quan hệ Mỹ - Cuba nhìn từ góc độ địa chính trị”. Tạp chí Quốc phòng toàn dân 8: 49-51.

Mario Loyola. 2007. "After Fidel." The Weekly Standard, October 15, 2007.

Mark P. Sullivan (2011), Cuba: U.S. Restrictions on Travel and Remittances, Congressional Research Service, 7-5700, www.crs.gov, RL31139.

Mark P. Sullivan (2014) Cuba: U.S. policy and Issues for the 113th Congress, Congressional Research Service, pp.12.

Mark P. Sullivan. 2016. “President Obama's Historic Visit to Cuba”. CRS Insight, 25/3/2016, https: //fas.org/sgp/crs/row/IN10466.pdf.

Mỹ - Cuba bình thường hóa quan hệ VnExpress.net/my-cuba-binh-thuong-hoa-quan-he/topic-18423.html/14/8/2015.

Nguyễn Anh Hùng. 2010. “Chính sách đối ngoại của Mỹ hiện nay”. Tạp chí Châu Mỹ ngày nay, Số tháng 1:37-44.

Nguyễn Thùy Dương. 2014. “Quan hệ giữa Mỹ và Cuba”. Tạp chí Châu Mỹ ngày nay 11: 44-50.

Nguyễn Thùy Dương. 2016. “Triển vọng sau bình thường hóa quan hệ Mỹ - Cuba”. Tạp chí châu Mỹ ngày nay 3.

Nguyễn Xuân Ninh. 2009. Quan hệ Mỹ - Cuba dưới thời Tổng thống Obama. Tạp chí Châu Mỹ ngày nay 9: 66-68.

Paul Richter. 2009. "U.S. takes down provocative billboard in Havana". Los Angeles Time, July 28, 2009 http: //articles.latimes.com/2009/jul/28/world/fg-cuba-sign28

Ted Piccone (April, 2015), “United States-Cuba Normalizations: Strategic Implications for U.S. National Security” Brookings studies.

Tim Lynch, Necati Aydin & Julie Harrington. 2004. Estimation of Alternative Economic Scenarios of the Future Emergence of Cuba into the Global Economy in a Post U.S. Trade Embargo Era - Economic Impacts on the U.S. Economy. Center for Economic Forecasting and Analysis (CEFA), Washington, D.C

Thông tấn xã Việt Nam. 2015. “Chủ nghĩa Obama” với việc bình thường hóa quan hệ Mỹ- Cuba, Tài liệu tham khảo đặc biệt 2/7: 18-22.

USDA Secretary Perdue Supports Bill to Expand Ag Exports to Cuba, Engage Cuba, May 18, 2017, (https: //www.engagecuba.org/press-releases/2017/5/18/usda-secretary-perdue-supports-bill-to-expand-ag-exports-to-cuba).
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v5i2b.511

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172