Kết cấu và giải kết cấu trong Những ngã tư và những cột đèn (Trần Dần)

Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Abstract


Những ngã tư và những cột đèn của Trần Dần là một tiểu thuyết được khám phá muộn của văn học Việt Nam hiện đại. Những sáng tạo mới lạ so với thời điểm nó được viết thể hiện ở nhiều phương diện: ngôn ngữ, kết cấu, nhân vật, giọng điệu, … Bài viết đi sâu vào kết cấu tiểu thuyết nhằm làm sáng tỏ sự phá hủy để tái sinh tiềm năng thể loại này qua phương thức nhật kí hóa tiểu thuyết và giải trinh thám hóa cốt truyện trinh thám. Đồng thời, có thể coi tác phẩm như một kí hiệu văn học - văn hóa gợi mở những suy tư đa chiều về nhà văn - thời đại - nghệ thuật.

Ngày nhận 27/12/2017; ngày chỉnh sửa 04/4/2018; ngày chấp nhận đăng 21/6/2018


Keywords


Trần Dần; ngã tư; cột đèn; kết cấu; giải kết cấu; kí hiệu

Full Text:

 Subscribers Only

References


Bakhtin, Mikhail. 1992. Lý luận và thi pháp tiểu thuyết. Hà Nội: Trường viết văn Nguyễn Du.

Đoàn Cầm Thi. 2012. “Những ngã tư và những cột đèn: Đi tìm thời đang mất”. http://www.tienve.org/home/literature/viewLiterature.do?action=viewArtwork&artworkId=14676. Truy cập tháng 12 năm 2017.

Hoài Nam. 2012. “Cuộc chơi ngôn ngữ trong Những ngã tư và những cột đèn”. https://www.tienphong.vn/van-nghe/cuoc-choi-ngon-ngu-trong-nhung-den-568536.tpo. Truy cập tháng 12 năm 2017.

Lê Bá Hán, Trần Đình Sử, Nguyễn Khắc Phi. 1999. Từ điển thuật ngữ văn học. Hà Nội: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nguyễn Thành Thi. 2012. “Tiếng nói của "Cái tôi bị chấn thương" và tính khả dụng của yếu tố nhật ký, trinh thám trong tiểu thuyết (Nhân đọc "Những ngã tư và những cột đèn" của Trần Dần)”. https://www.vanhoanghean.com.vn/chuyen-muc-goc-nhin-van-hoa/nhung-goc-nhin-van-hoa/tieng-noi-cua-cai-toi-bi-chan-thuong-va-tinh-kha-dung-cua-yeu-to-nhat-ky-trinh-tham-trong-tieu-thuyet-nhan-doc-nhung-nga-tu-va-nhung-cot-den-cua-tran-dan. Truy cập tháng 12 năm 2017.

Trần Dần. 2010. Những ngã tư và những cột đèn. Hà Nội: Nhà xuất bản Hội Nhà văn và Nhã Nam.

Todorov, Tzevetan. 2014. Thi pháp văn xuôi. Hà Nội: Nhà xuất bản Đại học Sư phạm.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v4i3.360

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172