Bài viết được chấp nhận/Accepted papers

Danh mục các bài viết đã được chấp nhận và chờ xếp vào số phù hợp/ A list of accepted papers for forthcoming issues

 1. Trần Trí Trung, Một số yếu tố tác động đến tranh chấp giữa thành viên với công ty
 2. Phạm Thanh Sơn, Loại hình công cụ đá di chỉ Nậm Luồng (Mường Tè-Lai Châu)
 3. Bùi Thị Thúy Hắng, Đặc điểm nhân cách của thanh niên Việt Nam qua thang đo NEO-60VN
 4. Trần Văn Công, Thực trạng bắt nạt ở học sinh Việt Nam
 5. Bùi Thị Thúy Hằng, Ảnh hưởng của động cơ và thái độ tới kết quả học tiếng Anh của sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
 6. Hồ Thành Tâm, Quan hệ giữa Tây Nguyên với các quốc gia cổ-trung đại ở Việt Nam
 7. Nguyễn Anh Tuấn, Thơ ca của các nữ thi nhân cung đình trong Toàn Đường thi và Manyoshu
 8. Nguyễn Văn Khánh, Trần Viết Nghĩa, Vấn đề bảo vệ chủ quyền trên các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam thời Pháp Thuộc
 9. Nguyễn Ngọc Hường, Khái niệm, hoạt động, các hướng đi mới nhất trong công tác xã hội với người cao tuổi tại Mỹ và những gợi ý cho Việt Nam
 10. Nguyễn Thị Tám, Sự thay đổi trong quan niệm sức khỏe và phương pháp chữa bệnh của người Dao Đỏ ở xã Phúc Sơn, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.
 11. Nguyễn Văn Đồng, Luật Người cao tuổi: Thực tiễn triển khai sau 8 năm ban hành (2009-2017)
 12. Lê Thùy Linh, Nội thương Đàng Ngoài thế kỷ XVII-đầu thế kỷ XVIII qua một số nguồn tư liệu phương Tây
 13. Lê Thị Vinh, Tác động của sở hữu trí tuệ đến quan hệ sản xuất ở Việt Nam hiện nay
 14. Nguyễn Thanh Tùng, Vấn đề lợi ích quốc gia-Nhận thức và khung hành động chung trong quan hệ quốc tế
 15. Nguyễn Phùng Tám, Đặc sắc của chương trình môn Lịch sử bậc trung học ở Thượng Hải, Trung Quốc
 16. Nguyễn Văn Đồng, Phiên tòa xét xử lưu động tại Việt Nam: Thực tiễn và vấn đề đặt ra
 17. Ngô Thị Phương Lan, Từ sinh kế sinh tồn sang sinh kế thị trường: Hiện trạng và thách thức của một số tộc người thiểu số ở Tây Nguyên
 18. Trần Thị Hồng Yến, Biến đổi thiết chế quản lý làng xã truyền thống của người Hmông và Dao theo đạo Tin Lành tại hai tỉnh Điện Biên và Hà Giang.

   

                              

(tiếp tục cập nhật/being updated)