Bài viết được chấp nhận/Accepted papers

Danh mục các bài viết đã được chấp nhận và chờ xếp vào số phù hợp/ A list of accepted papers for forthcoming issue

 1. Bùi Thị Thúy Hắng, Đặc điểm nhân cách của thanh niên Việt Nam qua thang đo NEO-60VN
 2. Nguyễn Thị Tám, Sự thay đổi trong quan niệm sức khỏe và phương pháp chữa bệnh của người Dao Đỏ ở xã Phúc Sơn, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.
 3. Nguyễn Văn Đồng, Luật Người cao tuổi: Thực tiễn triển khai sau 8 năm ban hành (2009-2017)
 4. Nguyễn Văn Đồng, Phiên tòa xét xử lưu động tại Việt Nam: Thực tiễn và vấn đề đặt ra
 5. Trần Thị Hồng Yến, Biến đổi thiết chế quản lý làng xã truyền thống của người Hmông và Dao theo đạo Tin Lành tại hai tỉnh Điện Biên và Hà Giang.
 6. Trần Thị Minh Hòa, Đinh Nhật Lê, Các giải pháp phát triển hệ thống sản phẩm, dịch vụ đảm bảo tính đồng bộ hình thành tuyến du lịch theo yêu cầu liên kết vùng Bắc-Nam Trung Bộ
 7. Đỗ Thu Hiền, Điển phạm hóa của văn học nhà nho ở Việt Nam qua trường hợp Lê Thánh Tông-mối quan hệ giữa văn chương và trị nước
 8. Mạch Quang Thắng, Về vấn đề bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam (Qua nghiên cứu quan điểm của Hồ Chí Minh)
 9. Tống Văn Lợi, Hiện tượng cúng hậu thế lỷ XVII-XVIII (Trường hợp văn bia cúng hậu huyện Tiên Lãng, Hải Phòng)
 10. Nguyễn Thị Kim Hồng, Đặc trưng ngôn ngữ, giọng điệu trong thơ Công giáo Việt Nam hiện đại (Khảo sát qua bộ tuyển tập "Có một vườn thơ đạo")
 11. Đặng Văn Cường, Vai trò tranh tụng của Luật sư trong các vụ án hình sự tại Hà Nội
 12. Bùi Thị Hà, Sự hình thành các cơ sở y tế quân sự Pháp ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX
 13. Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Đô thị thuộc địa kiểu Tây Ban Nha ở Đông Nam Á thế kỷ XVI: Trường hợp thành phố Manila, Philippines
 14. Nguyễn Thị Thanh Kiều, Vận dụng lý thuyết Các bên liên quan trong nghiên cứu phát triển du lịch cộng đồng tại huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.
 15. Quách Thị Gấm
 16. Nguyễn Thị Tú Trinh, Phan Văn Hòa, Trần Hữu Phúc, Circumstantial meanings in behavioral clauses in English and Vietnamese

                              

(tiếp tục cập nhật/being updated)