Sự hài lòng của khách du lịch về điểm đến Tà Xùa, xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La

Phạm Hồng Long, Phan Thị Quỳnh

Abstract


Trong những năm trở lại đây, Tà Xùa được biết và trở thành điểm đến mới lạ thu hút khách du lịch. Có nhiều yếu tố của điểm đến đã tác động mạnh mẽ đến nhu cầu du lịch của du khách. Nghiên cứu này nhằm mục đích đánh giá sự hài lòng của khách du lịch khi tới điểm đến Tà Xùa thông qua bốn phương pháp nghiên cứu, trong đó có hai phương pháp chính là định tính (phỏng vấn sâu) và định lượng (bảng hỏi, thang đo). Nghiên cứu tập trung đánh giá mức độ hài lòng của du khách qua 5 yếu tố của điểm đến (theo quan niệm Sharron 1997) và yếu tố an ninh, an toàn; đặc điểm nhân khẩu của du khách. Khảo sát thu về 280 bảng trả lời. Các phương pháp kiểm định hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha và phân tích yếu tố khám phá EFA, tương quan, hồi quy tuyến tính được sử dụng. Kết quả nghiên cứu cho thấy khách du lịch đều hài lòng về điểm đến, trong đó có 4/6 yếu tố của điểm đến làm du khách hài lòng và 2/6 yếu tố du khách chưa hài lòng. Từ yếu tố chưa hài lòng đó, nhóm nghiên cứu đưa ra các đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác du lịch, tăng sự hài lòng của khách du lịch với điểm đến Tà Xùa.

Ngày nhận 15/3/2021; ngày chỉnh sửa 05/5/2021; ngày chấp nhận đăng 28/02/2022


Keywords


sự hài lòng; mức độ hài lòng; Tà Xùa; điểm đến du lịch.

References


Abraham Pizam, Yoram Neumann, Arie Reichel. 1978. “Dimensions of Tourist Satisfaction with a Destination Area.” Annals of Tourism Research 5 (3): 314-322.

Cadotte, Woodruff, Jenkins. 1982. “Norm and expectations predictions: How different are the measures?”, Proceedings of The seventh annual conference on consumer satisfaction, dissatisfaction and complaining behavior, the University of Tennessee, Knoxville, Tennessee, USA.

Dimitrios Buhalis, Aditya Amaranggana. 2013. “Smart tourism Destinations” In Information and Communication Technologies in Tourism 2014. (http://doi.org/10.1007/978-3-319-03973-2_40).

Đinh Công Thành, Phạm Lê Hồng Nhung, Trương Quốc Dũng. 2011. “Đánh giá mức độ hài lòng của khách nội địa đối với du lịch tỉnh Sóc Trăng”. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ 20a: 199-209.

Haim Mano, Richard L.Oliver. 1993. “Assessing the dimensionality and structure of the consumption experience: evaluation, feeling, and satisfaction.” Journal of Consumer Research, 20 No3: 451-466.

Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc. 2008. Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS, Tập 1-2. Thành phố Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản Hồng Đức.

Hoàng Trọng Tuân. 2015. “Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách du lịch tại các điểm du lịch ở thành phố Hồ Chí Minh.” Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 10(7): 87-97

John Tribe, Tim Snaith. 1998. “From SERQUAL to HOLSAT: holiday satisfaction in Varadero, Cuba.” Tourism Management 19: 25-34

Kenneth A. Bollen. 1998. Structural Equations with latent variables. New York: John Wiley and Sons.

Lưu Thanh Đức Hải, Nguyễn Hồng Giang. 2011. “Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của du khách khi đến du lịch ở Kiên Giang”. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ 19b: 85-96.

Nguyễn Trọng Nhân. 2013. “Đánh giá mức độ hài lòng của du khách nội địa đối với du lịch miệt vườn vùng đồng bằng sông Cửu Long”. Tạp chí khoa học Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh 72: 44-55.

Phan Thi Dang. 2015. “Khảo sát mức độ hài lòng của du khách nội địa tại một số điểm du lịch sinh thái ở đồng bằng sông Cửu Long”. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ 36: 105-113.

Phan Việt Đua. 2017. Đánh giá mức độ hài lòng của khách du lịch về du lịch văn hóa tỉnh Bạc Liêu, Tạp chí khoa học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn.

Sharron Dickman. 1997. Tourism: An Introductory Text. NSW: Holder Education

Trần Đức Thanh, Trần Thị Mai Hoa. 2017. Giáo trình Địa lý du lịch. Hà Nội: Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia Hà Nội.

Trần Hạnh Nguyên, Lương Phú. 2018. “Nghiên cứu hiện trạng và giải pháp phát triển du lịch bền vững ở xã Tà Xùa huyện Bắc Yên.” Tạp chí khoa học Trường Đại học Tây Bắc 13 (6/2018): 114-125.

United Nation World Tourism Organization (UNWTO). 2007. A practical guide to tourism destination management.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v8i1.924

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172