Changing Features of Hallyu in Vietnam and Ways of Cooperation for Cultural Development

Lee Han Woo, Nguyen Thi Thanh Huyen

Abstract


Since the official establishment of Vietnam – South Korea diplomatic relations in December 1992, the exchange and cooperation in the field of culture have also been expanding. One of the essential marks is the introduction and spread of the Korean Wave (Hallyu) in Vietnam. This article documents the transformation of Hallyu in Vietnam in the mid-2000s from television drama series to K-pop. It then summarises the changes in Hallyu's reception among the Vietnamese public simultaneously. Finally, the article suggests some prospects for bilateral cooperation in the field of culture in general by studying the achieved results of cultural exchanges between the two countries. Based on the demands and capabilities of both countries' cultural sectors, this article proposes a plan to promote further cooperation in the field of culture between the two countries. The article uses analytical methods to synthesize materials from books, newspapers, blogs, and surveys on the cultural exchanges between Vietnam and South Korea. It also utilizes the opinions of both countries' experts on the cultural interaction between two countries related to the subject matter.

Received 12th August 2022; Revised 2nd September 2022; Accepted 16th September 2022


Keywords


Korean Wave; Hallyu; Pop Culture; Drama; K-pop.

References


Anh Phan, 2020. Giải mã những con số trăm tỷ của phim remake Việt. Retrieved 2 Feb. 2022 (https://zingnews.vn/giai-ma-nhung-con-so-tram-ty-cua-phim-remake-viet-post1152306.html).

Ân Nguyễn, 2018, “Hậu duệ mặt trời” Việt kết thúc nhạt nhòa. https://vnexpress.net/hau-due-mat-troi-viet-ket-thuc-nhat-nhoa-3842166.html Retrieved 2 Feb. 2022).

Choi Yun-Na (최윤나). 2015. “한국-베트남 합작 드라마 ‘오늘도 청춘’, 오는 23일 韓서 첫 방송.” MBN. (11 June.) Retrieved 2 Oct. 2022 (https://www.mbn.co.kr/news/entertain/2393833).

Hiểu Nhân. 2022a. “Cô gái Việt 18 tuổi gia nhập nhóm nhạc Hàn.” https://vnexpress.net/co-gai-viet-18-tuoi-gia-nhap-nhom-nhac-han-4495319.html Retrieved 3 Sep. 2022).

Hiểu Nhân. 2022b. “Nhóm Kpop có thành viên người Việt ra mắt.” Retrieved 3 Sep. 2022 (https://vnexpress.net/nhom-kpop-co-thanh-vien-nguoi-viet-ra-mat-4433876.html).

Hong Seok-Gyun (홍석균). 2013. “베트남 시장 한류 분석: 타문화와의 비교 및 장르별 현황.” <한류Now>, 4 (2분기). Retrieved 2 Feb. 2022 (https://www.getnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=51679).

Jeong Yu-Jin (정유진). 2020. “베트남판 '완벽한 타인', 245만명 동원…로컬 영화 역대 관객수 1위.” <뉴스1>. 17 Dec. Retrieved 2 Feb. 2022 (https://www.news1.kr/articles/?4153495).

Kim Seong-Hoon (김성훈). 2020. “한국영화 '완벽한 타인' 리메이크작, 베트남 역대 박스오피스 1위 기록한 이유.” <씨네21>. 17 Dec. Retrieved 2 Feb. 2022 (http://www.cine21.com/news/view/?mag_id=96778).

Kim Soo-Ah (김수아). 2018. “정채연-산이, 영화 ‘라라’ 베트남 한류 인기 실감…온ㆍ오프라인1위 흥행.”

Kim Su-Jeong & Kim Eun-June(김수정, 김은준). 2016. “동남아시아 반한류에 나타난 문화적 갈등과 특성: 인도네시아와 베트남을 중심으로.” <동남아시아연구>, 26 (3).

Kim Tae-Eon (김태언). 2021a. “[K-POP은 내 인생을 어떻게 바꿨나?] ⑦ 한류, 베트남의 보편가치로 우뚝 서다.” <아주경제>. (17 Oct.) Retrieved 2 Feb. 2022 (https://www.ajunews.com/view/20211013025121408).

Kim Tae-Eon (김태언). 2021b. “[K-POP은 내 인생을 어떻게 바꿨나?] ⑧하리원 “코로나 이후 베트남 음악의 뉴 트렌드는 케이팝.” <아주경제>. (30 Oct.) Retrieved 2 Feb. 2022 (https://www.ajunews.com/view/20211027103329946).

Kim Tae-Eon (김태언). 2021c. “[K-POP은 내 인생을 어떻게 바꿨나?] ⑨“BTS 때문에 직장도 혼다 대신 LG 선택했죠.” <아주경제>. (13 Nov.) Retrieved 2 Feb. 2022 (https://www.ajunews.com/view/20211110095136342).

Kim Young-Chan (김영찬). 2008. “베트남의 한국 TV드라마 수용에 관한 현장연구.” <커뮤니케이션학연구>, 16(3).

KOCCA Vietnam (한국콘텐츠진흥원 베트남 비즈니스센터). 2021. “베트남과 외국의 드라마 협력제작 사례.” <베트남 콘텐츠 산업동향>, 3.

KOFICE (한국국제문화교류진흥원). 2020. <글로벌 한류 트렌드 2020>. 한국국제문화교류진흥원.

KOFICE (한국국제문화교류진흥원). 2021. <글로벌 한류 트렌드 2021>. 한국국제문화교류진흥원.

Korea Foundation (한국국제교류재단). 2012. <2012 지구촌 한류현황>. 한국국제교류재단.

Kwak Sungil, Beak Yong-Hun, Lee Han-Woo, Lê Quốc Phương, Vũ Mạnh Lợi, and Nguyễn Thị Thanh Huyền. 2021. 30 năm hợp tác kinh tế và xã hội giữa Việt Nam và Hàn Quốc: Nghiên cứu phương án hợp tác bền vững trong tương lai. Korea Institute for International Economic Policy.

Lee Eun-Jung (이은정). 2016. “베트남 걸그룹 라임, 동방신기 팬에서 ‘아이돌’꿈 이뤘어요.” <연합뉴스>. (14 Aug.). https://www.yna.co.kr/view/AKR20160814022300005 Retrieved 2 Oct. 2021).Nam Yoo-Jung (남유정). 2019. “‘K무비’에 푹 빠진 베트남… ‘90년대 충무로’ 됐다.” <부산일보>. (23 Oct.) Retrieved 2 Feb. 2022 (http://www.busan.com/view/biz/view.php?code=2019102313281719980).

Lee Han-Woo & Le Thi Hoai Phuong (이한우, 레티화이프엉). 2013. <베트남 한류를 보는 한국과 베트남의 시각>. 서울: 이매진.

Lee Han-Woo (이한우). 2002. “베트남에서의 ‘한류’, 그 형성과정과 사회경제적 효과.” <동아연구>, 42.

Ngọc Diệp. 2019. “Netflix mua bản quyền ‘Hậu duệ mặt trời’ phiên bản Việt.” Retrieved 2 Feb. 2022 (https://tuoitre.vn/netflix-mua-ban-quyen-hau-due-mat-troi-phien-ban-viet-20190828183609482.htm).

Nguyen, Long. 2021. “BTS, Son Tung M-TP most streamed artists in Vietnam: Spotify.” (Dec. 5). Retrieved 2 Feb. 2022 (https://e.vnexpress.net/news/life/culture/bts-son-tung-m-tp-most-streamed-artists-in-vietnam-spotify-4398772.html).

Nguyễn Thị Thắm. 2015. Một số tác động của Hàn Lưu đối với Việt Nam: Nhìn từ góc độ kinh tế. Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á, số 12 (178). 12-2015.

Park Su-Ji (박수지). 2016. “한국서 일본군 찬양 드라마가 방송된다면… 베트남서 ‘태양의후예’ 방영 논란.” <한겨레신문>. (31Mar.) Retrieved 2 Feb. 2022 (https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/737580.html).

Tâm Nguyễn. 2020. Thành bại của làn sóng phim remake Việt. Retrieved 2 Feb. 2022 (https://zingnews.vn/thanh-bai-cua-lan-song-phim-remake-viet-post1146120.html).
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v8i5.1698

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172