Author Details

Chiều, Nguyễn Văn, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội

  • Vol 2, No 4 (2016) - Information
    Mời viết tham luận hội thảo khoa học “Đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số tại khu vực đô thị và khu công nghiệp: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn Việt Nam”
    Abstract