Điềm báo trong tục ngữ tiếng Hàn Quốc có yếu tố chỉ con giáp (trong mối liên hệ với tiếng Việt)

Hoàng Thị Yến

Abstract


Điềm báo thể hiện trong tục ngữ thường là kết quả quan sát, đúc rút kinh nghiệm của người xưa. Trong tiếng Hàn Quốc, các đơn vị thuộc nhóm có yếu tố chỉ con giáp không phải là vật nuôi ít xuất hiện các đơn vị có nội dung điềm báo hơn so với nhóm các đơn vị có yếu tố chỉ con giáp là vật nuôi. Có thể thấy, người Hàn và người Việt Nam đều quan tâm và xem trọng các yếu tố may mắn, cát tường, tài lộc, sức khỏe, v.v.; Đề cao sự ổn định, phát triển và sản sinh, v.v.. Các điềm dữ được nhắc đến nhiều nhất trong tục ngữ có yếu tố chỉ con giáp trong tiếng Hàn Quốc là: vận nhà đi xuống, tính mạng và sức khỏe, điều không may, thiên tai, v.v.. Tục ngữ là kho tàng kinh nghiệm phong phú về cuộc sống vật chất và đời sống tinh thần, tâm linh được đúc rút và truyền từ đời này sang đời khác của dân tộc sử dụng ngôn ngữ đó. Trong xã hội hiện đại, có những điều dần trở nên lạc hậu hoặc bị coi là mê tín, nhưng cũng có không ít điều vẫn tồn tại và có chỗ đứng nhất định trong tâm thức của các dân tộc trên thế giới nói chung và dân tộc Hàn, Việt nói riêng.

Ngày nhận 24/5/2021; ngày chỉnh sửa 14/6/2021; ngày chấp nhận đăng 30/6/2021


Keywords


điềm báo; tiếng Hàn Quốc; tiếng Việt; tục ngữ; con giáp

References


Hoàng Thị Yến. 2018a. "Đặc trưng văn hóa dân tộc của tục ngữ tiếng Hàn Quốc có yếu tố chỉ con rồng". Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ 56: 107-119.

Hoàng Thị Yến. 2018b, "Đặc trưng văn hóa Hàn Quốc qua tục ngữ có yếu tố chỉ con ngựa", Tạp chí Nghiên cứu nước ngoài 34 (3): 138-152.

Hoàng Thị Yến, Kim Eun Kyung. 2019. "Tục ngữ so sánh tiếng Hàn Quốc có yếu tố chỉ con giáp: Đặc điểm ngôn ngữ và cuộc sống người dân". Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống 4: 18-27.

Hoàng Thị Yến, Lâm Thị Hòa Bình, Bae Yang Soo. 2020. "Cultural components in Korean sokdam (속담 俗談) using the lexical element of “dog” in comparison with Vietnamese and English equivalents". The Vietnamese Studies Review 1 (18): 55-108.

Hoàng Văn Hành. 2003. Thành ngữ tiếng Việt. Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học xã hội.

Mã Giang Lân. 1999. Tục ngữ và ca dao Việt Nam. Hà Nội: Nhà xuất bản Giáo dục.

Nguyễn Lân. 2016. Từ điển thành ngữ và tục ngữ Việt Nam. Đà Nẵng Nhà xuất bản Đà Nẵng.

Viện Ngôn ngữ học, Hoàng Phê chủ biên. 2006. Từ điển tiếng Việt. Đà Nẵng: Nhà xuất bản Đà Nẵng. Trung tâm Từ điển học

Vũ Ngọc Phan. 2008. Tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam. Hà Nội: Nhà xuất bản Văn học.

송재선. 1997. 동물 속담 사전. 東文選. Song Jae Seun. 1997. Từ điển tục ngữ động vật. Nhà xuất bản Dongmunseon.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v7i1b.655

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172