Một vài đề xuất trong giảng dạy học phần Biên phiên dịch chuyên đề báo chí (trọng tâm vào biên dịch tiêu đề văn bản báo chí Hàn - Việt)

Đỗ Thị Phương Loan

Abstract


Trong những năm gần đây, mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc ngày càng được đẩy mạnh. Cùng với đó, người dân hai nước có thể dễ dàng cập nhật tin tức về Việt Nam và Hàn Quốc thông qua truyền hình, báo chí, mạng xã hội, v.v.. Nắm bắt được xu thế đó, trong các học phần đào tạo tại đại học của các khối ngành ngôn ngữ tiếng Hàn đã có thêm học phần giảng dạy về dịch văn bản tin tức báo chí. Với mong muốn đưa ra một vài đề xuất trong việc giảng dạy học phần Biên phiên dịch chuyên đề báo chí, đặc biệt là khi giảng dạy nội dung biên dịch tiêu đề văn bản báo chí từ tiếng Hàn sang tiếng Việt, bài nghiên cứu sẽ tập trung phân tích đặc điểm văn phong báo chí và cách đặt tiêu đề báo chí trong tiếng Hàn từ những bài báo đăng trên các trang báo điện tử lớn của Hàn Quốc, từ đó khái quát lên các quy tắc và các điểm cần lưu ý có thể áp dụng khi dịch các tiêu đề này từ tiếng Hàn sang tiếng Việt. Bài nghiên cứu sẽ trở thành một tài liệu tham khảo cho những ai quan tâm đến lĩnh vực biên dịch báo chí nói chung, cho giáo viên giảng dạy cũng như cho sinh viên học ngành ngôn ngữ tiếng Hàn nói chung.

Ngày nhận 23/02/2021; ngày chỉnh sửa 13/5/2021; ngày chấp nhận đăng 30/6/2021


Keywords


biên phiên dịch; báo chí; dịch tiêu đề báo chí

References


Hà Minh Thành. 2017. “Một số hạn chế phát sinh từ yếu tố ngôn ngữ khi dịch tác phẩm văn học Hàn Quốc sang tiếng Việt”. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Thủ đô Hà Nội 13: 167-178.

Nguyễn Ngọc Quế. 2020. “한베 통번역강의 몇 가지 문제점: 한베 통번역실습 초보 학습자 교육 중심으로”. 한국베트남학회 9: 247-253쪽. (Nguyễn Ngọc Quế. 2020. “Một số vấn đề trong giảng dạy biên phiên dịch Hàn Việt - trọng tâm vào giảng dạy thực hành biên phiên dịch Hàn Việt cho người mới bắt đầu”. Tạp chí Hội nghiên cứu về Việt Nam tại Hàn Quốc 9: 247-253).

Phạm Hoa Mai. 2019. “한·베 통번역 과정 고찰 및 개선 방안 연구: 베트남 대학 내 과정을 중심으로”. 학위논문(석사). 한국외국어대학교. (Phạm Hoa Mai. 2019. “Tìm hiểu về quá trình biên phiên dịch Hàn Việt và phương án đề xuất - trọng tâm vào các trường đại học tại Việt Nam”. Luận văn thạc sĩ. Trường Đại học Ngoại ngữ Hàn Quốc).

Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 2016. Luật Báo chí. Luật số 103/2016/QH13, điều 3, mục 1.

Trần Thị Thu Hiền. 2012. “Đặc điểm tiêu đề văn bản báo chí”. Luận văn Thạc sĩ Ngữ văn. Trường Đại học Vinh.

고승희. 2019. “‘추석선물’로 건강기능식품 고를 때 알아야 할 점”. Realfoods (http://www.realfoods.co.kr/view.php?ud=20190905000233). 2020년11월에 접속. (Go Seung Hee. 2019. “Những điều cần lưu ý khi lựa chọn thực phẩm chức năng làm quà trung thu”. Báo điện tử Thực phẩm sạch (http://www.realfoods.co.kr/view.php?ud=20190905000233). Truy cập tháng 11 năm 2020).

맹준호. 2020. “호주, 中고율관세 WTO제소...중국 강력 반발”. 서울경제 (https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=shm&sid1=101&oid=011&aid=0003843136). 2020년12월에 접속. (Maeng Jun Ho. 2020. “Úc kiện lên WTO về việc Trung Quốc áp thuế cao… Sự phản bác mạnh mẽ của Trung Quốc”. Báo điện tử kinh tế Hàn Quốc (https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=shm&sid1=101&oid=011&aid=0003843136). Truy cập tháng 12 năm 2020).

박순찬. 2020. “구글∙인텔, 中화웨이와 거래 중단”. ChosinBiz (https://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2019/05/21/2019052100086.html?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz). 2020년11월에 접속. (Park Soon Chan. 2020. “Google và Intel ngừng giao dịch với Huawei Trung Quốc”. Báo điện tử Kinh tế Triều Tiên (https://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2019/05/21/2019052100086.html?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz). Truy cập tháng 11 năm 2020).

손덕호. 2020. “‘우리 국민 총살’ 하루 만에 사관한 김정은…靑은 ‘친서교환’도 공개”. ChosunBiz (https://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2020/09/25/2020092502664.html?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz). 2020년11월에 접속. (Son Duk Ho. 2020. “Lời xin lỗi của Kim Jong Un chỉ một ngày sau vụ việc “bắn công dân Hàn Quốc”… Nhà xanh công bố “thư trao đổi của lãnh đạo hai nước””. Báo điện tử Kinh tế Triều Tiên (https://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2020/09/25/2020092502664.html?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz). Truy cập tháng 11 năm 2020).

송광호. 2020. “예술의전당, 연말까지 대관료 면제…개관 이래 처음”. 연합뉴스 (https://www.yna.co.kr/view/AKR20200917062000005). 2020년11월에 접속. (Song Gwang Ho. 2020. “Trung tâm nghệ thuật, miễn phí phí thuê đến cuối năm… Lần đầu tiên kể từ khi trung tâm hoạt động”. Báo điện tử Yonhap News (https://www.yna.co.kr/view/AKR20200917062000005). Truy cập tháng 12 năm 2020).

오미란. 2020. “결국 집단소송까지…제주 제2공항, 분기점 앞두고 갈등 확산”. 뉴스 1 (https://www.news1.kr/articles/?4088151). 2020년12월에 접속. (Oh Mi Ran. 2020. “Cuối cùng đã dẫn đến tố tụng tập thể… Sân bay thứ 2 tại Jeju, gia tăng mâu thuẫn ngay trước thời điểm quan trọng”. Báo điện tử Tin tức 1 Hàn Quốc (https://www.news1.kr/articles/?4088151). Truy cập tháng 12 năm 2020).

오윤희. 2019. “한숨돌린 美∙中 무역협상... 美대표단 “잘돼 가고 있다”. 조선일보 (https://www.chosun.com/site/data/html_dir/2019/01/10/2019011000180.html?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=news). 2020년11월에 접속. (Oh Yoon Hee. 2019. “Thở phào với đàm phán thương mại Mỹ - Trung… Đại diện Mỹ “Mọi thứ đang tốt đẹp””. Báo điện tử Nhật báo Triều Tiên (https://www.chosun.com/site/data/html_dir/2019/01/10/2019011000180.html?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=news). Truy cập tháng 11 năm 2020).

이기훈. 2020. “신한울 중단으로 타격, 두산重에 1조 긴급지원”. 조선일보 (https://www.chosun.com/site/data/html_dir/2020/03/26/2020032604968.html?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=news). 2020년11월에 접속. (Lee Ki Hoon. 2020. “Ngã gục vì ngừng thi công nhà máy điện Shin Han-ul, chi viện gấp 1 nghìn tỉ cho Doosan”. Báo điện tử Nhật báo Triều Tiên (https://www.chosun.com/site/data/html_dir/2020/03/26/2020032604968.html?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=news). Truy cập tháng 11 năm 2020).

이기훈. 2020. “신한울 중단으로 타격, 두산重에 1조 긴급지원”. 조선일보 (https://www.chosun.com/site/data/html_dir/2020/03/26/2020032604968.html?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=news). 2020년11월에 접속. (Lee Ki Hoon. 2020. “Ngã gục vì ngừng thi công nhà máy điện Shin Han-ul, chi viện gấp 1 nghìn tỉ cho Doosan”. Báo điện tử Nhật báo Triều Tiên (https://www.chosun.com/site/data/html_dir/2020/03/26/2020032604968.html?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=news). Truy cập tháng 11 năm 2020).

이길성. 2019. “EU, 중국을 ‘적대적 경쟁자’로 규정”. 조선일보 (https://www.chosun.com/site/data/html_dir/2019/03/15/2019031500177.html?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=news). 2020년11월에 접속. (Lee Gil Sung. 2019. “EU coi Trung Quốc là “đối thủ hệ thống””. Báo điện tử Nhật báo Triều Tiên (https://www.chosun.com/site/data/html_dir/2019/03/15/2019031500177.html?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=news). Truy cập tháng 11 năm 2020).

이지훈. 2019. “‘이제는 K리빙’…신세계 ‘지주’ 베트남 진출”. 아시아투데이 (https://www.asiatoday.co.kr/view.php?key=20190613010007358). 2020년11월에 접속. (Lee Ji Hoon. 2019. ““Bây giờ là K-living. “Jaju” của Shinsegae tiến vào Việt Nam”. Báo điện tử Châu Á ngày nay (https://www.asiatoday.co.kr/view.php?key=20190613010007358). Truy cập tháng 11 năm 2020).

정선은. 2019. “세계 스마트폰 시장 올해도 뒷거름질”. 서울경제 (https://www.sedaily.com/NewsVIew/1VE1P6MRV9). 2020년11월에 접속. (Jung Seon Eun. 2019. “Thị trường điện thoại thông minh thế giới cũng sụt giảm tiếp vào năm nay”. Báo điện tử Kinh tế Seoul (https://www.sedaily.com/NewsVIew/1VE1P6MRV9). Truy cập tháng 11 năm 2020).

주문성. 2020. “환경부, 2022년까지 스마트 생태공장 100개 기업 선정”. ZDNet Korea (https://zdnet.co.kr/view/?no=20201015153436). 2020년11월에 접속. (Ju Moon Sung. 2020. “Bộ Môi trường, đến năm 2022 chọn ra 100 doanh nghiệp trở thành doanh nghiệp sinh thái thông minh”. Báo ZDNet Korea (https://zdnet.co.kr/view/?no=20201015153436). Truy cập tháng 11 năm 2020).
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v7i1b.653

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172