Quan niệm của Fyodor Mikhailovich Dostoevsky về tự do tinh thần

Trần Xuân Trọng

Abstract


Fyodor Mikhailovich Dostoevsky (1821-1881) là một trong những nhà tư tưởng có ảnh hưởng lớn đến triết học phương Tây nói chung và triết học tôn giáo ở Nga nói riêng. Trong hệ thống tư tưởng của mình, ông đã có nhiều đóng góp lớn, làm phong phú hơn những quan niệm về con người. Khi phân tích bản chất con người, Dostoevsky đã nghiên cứu rất kỹ về tự do tinh thần. Trong bài viết này, tôi sẽ luận giải và trình bày một cách có hệ thống những vấn đề cơ bản và quan trọng nhất trong quan niệm về tự do tinh thần của Dostoevsky như: vị trí của tự do tinh thần đối với con người; những biểu hiện của tự do tinh thần và con đường để đạt đến tự do tinh thần.

Ngày nhận 09/10/2020; ngày chỉnh sửa 20/11/2020; ngày chấp nhận đăng 30/12/2020


Keywords


tự do; tự do tinh thần; Dostoevsky; tự do tinh thần của Dostoevsk; quan niệm về con người

References


Saint Augustine. 2007. Tự thuật. Hà Nội. Nhà xuất bản Tôn giáo

Berdyaev Nikolai. 2017. Thế giới quan của Dostoevsky. Hà Nội. Nhà xuất bản Tri thức.

Dostoevsky Fyodor Mikhailovich. 2010. Tội ác và hình phạt. Hà Nội. Nhà xuất bản Văn học.

Dostoevsky Fyodor Mikhailovich. 2011. Lũ người quỷ ám. Hà Nội. Nhà xuất bản Văn học.

Dostoevsky Fyodor Mikhailovich. 2017. Ghi chép dưới hầm. Hà Nội. Nhà xuất bản Hội nhà văn.

Dostoevsky Fyodor Mikhailovich. 2019. Anh em nhà Karamazov. Hà Nội. Nhà xuất bản Văn học và Đông A.

Đỗ Minh Hợp. 2006. Diện mạo triết học phương Tây hiện đại. Hà Nội. Nhà xuất bản Hà Nội.

Mill John Stuart. 2009. Bàn về tự do. Hà Nội. Nhà xuất bản Tri Thức.

Nguyễn Văn Trọng. 2020. Ghi chép về tự do. Hà Nội. Nhà xuất bản Khoa học xã hội.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v6i2b.608

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172