Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá mô hình phát triển bền vững ở khu vực ven sông Hậu trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thiên tai, hoạt động nhân sinh

Nguyễn Tuấn Anh, Mai Trọng Nhuận, Nguyễn Tài Tuệ

Abstract


Bài viết này tập trung vào việc xây dựng một số bộ tiêu chí để đánh giá các mô hình phát triển bền vững ở khu vực ven sông Hậu trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thiên tai, hoạt động nhân sinh. Bài viết có bốn nội dung chính. Nội dung thứ nhất bàn về cơ sở đề xuất số lượng bộ tiêu chí. Nội dung thứ hai phân tích căn cứ xây dựng các nhóm tiêu chí trong mỗi bộ tiêu chí. Nội dung thứ ba nêu luận cứ đối với các tiêu chí. Nội dung thứ tư trình bày một bộ tiêu chí. Đó là bộ tiêu chí đánh mô hình phát triển bền vững trong lĩnh vực trồng trọt. Bộ tiêu chí này đang được các tác giả triển khai thử nghiệm trên thực tế.

Ngày nhận 05/6/2020; ngày chỉnh sửa 10/7/2020; ngày chấp nhận đăng 28/8/2020

DOI....................................................Keywords


Bộ tiêu chí; mô hình phát triển bền vững; biến đổi khí hậu; thiên tai; hoạt động nhân sinh

References


Ban Chấp hành Trung ương. 2013. "Nghị quyết về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường". Thư viện Pháp luật (https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/Nghi-quyet-24-NQ-TW-nam-2013-ung-pho-bien-doi-khi-hau-bao-ve-moi-truong-194312.aspx). Truy cập ngày 10 tháng 2 năm 2020.

Bảo Trị. 2018. "Chỉnh trị dòng chảy ứng phó sạt lở bờ sông Hậu". Báo Nhân Dân điện tử (https://www.nhandan.com.vn/khoahoc/item/35391002-chinh-tri-dong-chay-ung-pho-sat-lo-bo-song-hau.html). Truy cập ngày 9 tháng 9 năm 2019.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 2018a. "Báo cáo tình hình lũ năm 2019 ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long". Thư viện Pháp luật (https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Tai-nguyen-Moi-truong/Cong-van-6170-BNN-TCTL-2018-tinh-hinh-lu-o-khu-vuc-Dong-bang-song-Cuu-Long-391587.aspx). Truy cập tháng 8 năm 2019.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 2018b. Tài liệu hướng dẫn về nông nghiệp thông minh với biến đổi khí hậu. Hà Nội: Nhà Xuất bản Nông nghiệp.

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chính phủ Hà Lan - Bộ Hạ tầng cơ sở và Môi trường, Chương trình Partners for Water, Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan tại Hà Nội, Royal HaskoningDHV, Trường đại học Wageningen, Deltares, Rebel, and WATER.NL. 2013. "Kế hoạch Đồng bằng sông Cửu Long" (http://coastal-protection-mekongdelta.com/download/library/140.MekongPlan2013_VN.pdf). Truy cập ngày 5 tháng 5 năm 2019.

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. 2016. "Quyết định về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá điểm đến du lịch". Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (http://vietnamtourism.gov.vn/index.php/items/22405). Truy cập ngày 8 tháng 8 năm 2019.

Chính phủ. 2017. "Nghị quyết về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu". Cổng thông tin điện tử Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=509&_page=1&mode=detail&document_id=192249). Truy cập ngày 8 tháng 8 năm 2019.

Hà Thanh Liêm, Nguyễn Đình Ninh, Nguyễn Hữu Phú. 2015. "Phát triển thủy lợi Đồng bằng sông Cửu Long". Tổng Cục Thủy Lợi (http://www.tongcucthuyloi.gov.vn/Gioi-thieu/Lich-su-truyen-thong/catid/73/item/2586/phat-trien-thuy-loi-dong-bang-song-cuu-long). Truy cập ngày 9 tháng 9 năm 2019.

Hội đồng Du lịch Bền vững tòan cầu. 2016. "Tiêu chuẩn du lịch bền vững GSTC". (https://www.gstcouncil.org/wp-content/uploads/Vietnamese-GSTC_Industry_Criteria-Dec2016-Tieng-Viet.pdf). Truy cập ngày 8 tháng 8 năm 2019.

International Rivers. 2011. "Dự đoán số phận sông Mêkông". Mạng lưới sông ngòi Việt Nam (https://www.internationalrivers.org/sites/default/files/attached-files/sea_factsheet-_tv.pdf). Truy cập ngày 10 tháng 9 năm 2019.

Khánh Ly. 2017. "Đồng bằng sông Cửu Long: Sụt lún do khai thác nước ngầm". Cục quản lý tài nguyên nước

(http://dwrm.gov.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=Tai-nguyen-nuoc/DBSCL-Sut-lun-do-khai-thac-nuoc-ngam-5842). Truy cập ngày 10 tháng 9 năm 2019.

Linh Giang. 2019. "Phương tiện khai thác cát trái phép trên sông Hậu đã bị lực lượng Phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh An Giang bắt quả tang". Báo Thanh niên (https://thanhnien.vn/thoi-su/bat-qua-tang-phuong-tien-khai-thac-cat-trai-phep-tren-song-hau-1131538.html). Truy cập ngày 15 tháng 9 năm 2019.

Mạng lưới các tổ chức phi chính phủ Việt Nam và biến đổi khí hậu (VNGO&CC), Nhóm công tác về biến đổi khí hậu (CCWG), and Thủy văn và Biến đổi khí hậu (DMHCC) của Bộ Tài nguyên và Môi trường Cục Khí tượng. 2015. Sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu: Tiêu chí đánh giá và các điển hình. Hà Nội.

Minh Tuấn. 2017. "Móc ruột những dòng sông (bài 1): Vắt kiệt tài nguyên cát". Báo Sài Gòn giải phóng online

(https://www.sggp.org.vn/moc-ruot-nhung-dong-song-bai-1-vat-kiet-tai-nguyen-cat-463639.html). Truy cập ngày 10 tháng 9 năm 2019.

Phương Vũ. 2019. "Nỗi lo Trung Quốc kiểm soát nước của người dân hạ nguồn sông Mekong". (https://vnexpress.net/the-gioi/noi-lo-trung-quoc-kiem-soat-nuoc-cua-nguoi-dan-ha-nguon-song-mekong-3958333.html). Truy cập ngày 26 tháng 9 năm 2019.

Thủ tướng Chính phủ. 2016. "Quyết định số 1980/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020". Cổng thông tin điện tử Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=186764). Truy cập ngày 18 tháng 5 năm 2010.

Thủ tướng Chính phủ. 2017. "Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững". Cổng thông tin điện tử Chính phủ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=189713). Truy cập ngày 7 tháng 8 năm 2019.

Thủ tướng Chính phủ. 2019. "Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu". Cổng thông tin điện tử Chính phủ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=197793). Truy cập ngày 18 tháng 7 năm 2020.

Trần Văn Tỷ, Đặng Thị Thu Hoài, Huỳnh Vương Thu Minh. 2015. "Xây dựng bản đồ hạn hạn Đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh biến đổi khí hậu". Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ (số chuyên đề) (226-233).

Trương Quang Học, Hoàng Thị Ngọc Hà. 2018. Tài liệu: Mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu do tổ chức xã hội thực hiện và khuyến nghị tăng cường hợp tác cho lộ trình thích ứng quốc gia. Hà Nội: Dự án “Tăng cường vai trò của các tổ chức xã hội vào quá trình xây dựng Kế hoạch quốc gia về thích ứng với biến đổi khí hậu” (Tài liệu chưa xuất bản).

Trương Quang Học, Hoàng Thị Ngọc Hà, Vũ Thị Bích Hợp, Nguyễn Thị Thọ. No Date. Các tổ chức xã hội và kế hoạch Quốc gia ứng phó với Biến đổi khí hậu. Hà Nội: SGP, gef, UNDP, RSD.

Xuân Long. 2017. "Diện tích rừng ngập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long đã giảm 80%". Báo Tuổi trẻ (https://tuoitre.vn/dien-tich-rung-ngap-man-o-dbscl-da-giam-80-20170927095757909.htm). Truy cập ngày 20 tháng 5 năm 2019.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v6i4.577

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172