Đánh giá nguồn nhân lực chăm sóc người tâm thần trong các cơ sở thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Nguyễn Trung Hải

Abstract


Bài viết “Đánh giá nguồn nhân lực chăm sóc người tâm thần (NTT) trong các cơ sở thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội” (LĐ-TB&XH) tập trung phân tích về thực trạng đội ngũ cán bộ cũng như những khó khăn gặp phải trong công việc để từ đó đưa ra những đề xuất nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực chăm sóc NTT nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội và những thay đổi trong các phương pháp chăm sóc, hỗ trợ NTT. Nghiên cứu sử dụng các phương pháp điều tra bảng hỏi, phỏng vấn sâu, nghiên cứu tài liệu nhằm mô tả và đánh giá đội ngũ cán bộ chăm sóc NTT tại Quảng Ninh, Phú Thọ, Hà Nội, Đà Nẵng, Bến Tre và Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả cho thấy cùng với việc chuyển đổi mô hình chăm sóc tập trung sang mô hình chăm sóc dựa vào cộng đồng và cung cấp dịch vụ, đội ngũ cán bộ hiện nay còn gặp nhiều khó khăn trong các hoạt động tư vấn/tham vấn, điều phối hoạt động nhóm, phát hiện phòng ngừa và phân loại đánh giá NTT… Nguyên nhân chủ yếu là do đội ngũ cán bộ còn thiếu kiến thức trong những lĩnh vực cung cấp dịch vụ dựa vào cộng đồng, chưa có nhiều kinh nghiệm và kiến thức để có thể hiểu về NTT và bệnh của họ. Ngoài ra việc thiếu các phương tiện và các công cụ cũng ảnh hưởng tới chất lượng của dịch vụ chăm sóc NTT.

Ngày nhận 11/5/2019; ngày chỉnh sửa 14/10/2019; ngày chấp nhận đăng 25/12/2019


Keywords


nguồn nhân lực; công tác xã hội; nhân viên công tác xã hội; người tâm thần; Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

References


Bộ LĐ-TBX&XH.2015. Hội thảo Sơ kết 4 năm thực hiện Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí. Quảng Ninh 2015.

Đặng Trần Oanh. 2005. Vấn đề nhân cách trong tâm lý học ngày nay. Hà Nội: Nhà xuất bản Giáo dục.

Nguyễn Sinh Phúc. 2007. Tâm thần học và tâm lý y học. Hà Nội: Nhà xuất bản Quân đội nhân dân.Nguyễn Thị Thanh Hương. 2013. CTXH trong chăm sóc sức khoẻ tâm thần. Hà Nội: Nhà xuất bản Lao động - Xã hội.

Nguyễn Văn Dũng. 2008. Từ điển Tâm lý học. Hà Nội: Nhà xuất bản Từ điển Bách khoa.

Nguyễn Văn Thiêm. 2003. "Rối loạn lo âu, các rối loạn liên quan tới stress và điều trị học trong tâm thần". Tài liệu giảng dạy sau đại học, Bộ môn Tâm thần, Trường đại học Y Hà Nội.

Phạm Văn Hải. 2016. "CTXH nhóm đối với người có công bị bệnh tâm thần từ thực tiễn Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng cho người tâm thần tỉnh Thái Bình". Luận văn thạc sĩ CTXH. Học viện khoa học xã hội – Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

Tán Văn Thanh. 2018. "Dịch vụ CTXH đối với người tâm thần tại cộng đồng từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng". Luận văn thạc sĩ CTXH. Học viện khoa học xã hội – Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

Võ Xuân Hòa. 2013. "Thực trạng cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần ở Thanh Hóa và Bến Tre". Cục Bảo trợ xã hội – Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Vũ Văn Tuấn. 2017. "CTXH cá nhân đối với người tâm thần từ thực tiễn Trung tâm BTH tỉnh Nam Định". Luận văn thạc sĩ CTXH. Học viện khoa học xã hội – Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v5i6.530

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172