Quan điểm lấy người học làm trung tâm: Nhìn từ triết học giáo dục của John Dewey

Phan Thành Nhâm

Abstract


John Dewey (1859-1952) là triết gia lớn của nước Mỹ và thế giới. Những tư tưởng giáo dục của ông đã được hiện thực hóa không chỉ ở Mỹ mà còn ở nhiều quốc gia châu Âu cũng như châu Á. Trong bài viết này, tác giả tập trung nghiên cứu quan điểm của John Dewey về giáo dục lấy người học làm trung tâm: thứ nhất, phân tích quan điểm của John Dewey về vị trí của người học trong hoạt động giáo dục với tư cách là những cá nhân độc đáo có cá tính, có mục đích và những nhu cầu khác nhau; thứ hai, làm rõ vai trò của người thầy với tư cách là người hướng dẫn, người đồng hành cùng học sinh, giúp học sinh đạt được những mục đích của chúng; thứ ba, đưa ra một vài bình luận về quan điểm giáo dục lấy người học làm trung tâm của John Dewey và những điểm có thể gợi mở cho sự nghiệp chấn hưng giáo dục ở Việt Nam hiện nay.

Ngày nhận 24/5/2019; ngày chỉnh sửa 26/8/2019; ngày chấp nhận đăng 25/12/2019


Keywords


quan điểm lấy người học làm trung tâm; triết học; giáo dục; John Dewey.

References


Chambault, Reginald D. (biên tập và viết lời giới thiệu). 2012. John Dewey về giáo dục. Phạm Tuấn Anh dịch. Thành phố Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản Trẻ.

Dewey, John. 2010. Dân chủ và giáo dục. Phạm Anh Tuấn dịch. Hà Nội: Nhà xuất bản Tri thức.

Dewey, John. 2012. Kinh nghiệm và giáo dục. Phạm Anh Tuấn dịch. Thành phố Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản Trẻ.

Dewey, John. 2013. Cách ta nghĩ. Vũ Đức Anh dịch. Hà Nội: Nhà xuất bản Tri thức.

Nguyễn Ái Học. “Triết lý giáo dục của John Dewey với giáo dục và dạy học ở Việt Nam”. Báo điện tử Văn hóa Nghệ An (http://www.vanhoanghean.com.vn/van-hoa-va-doi-song27/van-hoa-hoc-duong40/triet-ly-giao-duc-cua-john-dewey-voi-giao-duc-va-day-hoc-o-viet-nam). Truy cập tháng 5 năm 2019.

Nguyễn Hường. 2011. “Thôi đừng cãi nhau về triết lý giáo dục nữa.” Báo điện tử Vietnamnet (https://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/thoi-dung-cai-nhau-ve-triet-ly-giao-duc-nua-46026.html). Truy cập tháng 5 năm 2019.

John Vũ. 2016. Giáo dục trong thời đại tri thức. Hà Nội: Nhà xuất bản Lao động.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v5i6.524

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172