Hoạt động tổ chức của khách sạn cao cấp từ góc nhìn văn hóa

Lưu Tuấn Anh

Abstract


Hoạt động tổ chức của khách sạn cao cấp là dạng hoạt động có tính liên kết chặt chẽ giữa các bộ phận trong sơ đồ tổ chức. Trong sự liên kết đó, mỗi bộ phận đều có chức năng và quyền hạn riêng của mình, họ được quyền quyết định và quản lý hoạt động tổ chức của bộ phận một cách hiệu quả nhất. Tính phân quyền và tính liên kết là hai đặc tính cơ bản trong văn hóa kinh doanh khách sạn. Trong sơ đồ tổ chức hoạt động của khách sạn, yếu tố con người nổi bật lên như một chủ thể và đối tượng quan trọng của mọi hoạt động kinh doanh.

Ngày nhận19/9/2017; ngày chỉnh sửa 28/12/2017; ngày chấp nhận đăng 28/2/2018


Keywords


khách sạn; văn hóa kinh doanh; văn hóa khách sạn; văn hóa tổ chức; hoạt động tổ chức.

Full Text:

 Subscribers Only

References


Barlow, Janelle và Moller, Claus. 2010. Nghệ thuật chinh phục khách hàng (Thanh Tuyền, Tâm Hằng và Vương Long dịch). Tp.HCM: Nhà xuất bản Trẻ.

Bùi Xuân Phong. 2015. Quản trị khách sạn. Hà Nội: Nhà xuất bản Lao động.

Cameron, Kim Sterling and Quinn, Robert E. 2006. Diagnosing and Changing Organizational Culture. San Francisco: Jossey-Bass.

Đài truyền hình Việt Nam. 2017. “Việt Nam sắp chạm mốc 100.000 phòng khách sạn 3-5 sao”. Cổng thông tin điện tử Đài truyền hình Việt Nam (http://vtv.vn/trong-nuoc/viet-nam-sap-cham-moc-100000-phong-khach-san-3-5-sao-20170305233745481.htm). Truy cập tháng 9 năm 2017.

Keyton, Joann. 2011. Communication & Organizational Culture. Thousand Oaks, Calif: SAGE.

Kotter, John Paul and Heskett, James L. 1992. Corporate Culture and Performance. New York: Free Press.

Lê Thị Hồng Tâm. 2014. “Nghiên cứu văn hóa doanh nghiệp tại các khách sạn bốn sao trên địa bàn thành phố Vinh - Nghệ An”. Luận văn Thạc sĩ Du lịch học. Hà Nội: Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn.

Mai Ngọc Thịnh. 2010. “Văn hóa kinh doanh của khách sạn Sofitel Dalat Palace”. Luận văn Thạc sĩ Kinh tế. Thành phố Hồ Chí Minh: Trường đại học Kinh tế.

Ngô Thị Bích Vân. 2011. “Nghiên cứu văn hóa doanh nghiệp tại khách sạn The Nam Hải”. Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Đà Nẵng: Trường đại học Đà Nẵng.

Nguyễn Bá Lâm. 2009. Giáo trình quản lý kinh doanh khách sạn. Hà Nội: Trường đại học Kinh doanh và công nghệ.

Nguyễn Ngọc Dung. 2017. “Văn hóa doanh nghiệp trong khách sạn 5 sao tại Hà Nội”. Luận án Tiến sĩ Quản lý văn hóa. Hà Nội: Viện Văn hóa nghệ thuật Quốc gia Việt Nam.

Nguyễn Quyết Thắng. 2014. Quản trị kinh doanh khách sạn. Hà Nội: Nhà xuất bản Tài chính.

Nguyễn Thị Thùy Dương. 2009. “Văn hóa kinh doanh trong khách sạn 5 sao ở Hà Nội - thực trạng và bài học kinh nghiệm (lấy điển hình 3 khách sạn: Sofitel Metropole, Sheraton, Nikko)”. Luận văn Thạc sĩ Du lịch học. Hà Nội: Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn.

Nguyễn Văn Mạnh và Hoàng Thị Lan Hương. 2008. Giáo trình quản trị kinh doanh khách sạn. Hà Nội: Nhà xuất bản Đại học kinh tế quốc dân.

Nguyễn Văn Mạnh. 2008. Giáo trình Quản trị kinh doanh khách sạn. Hà Nội: Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân.

Robbins, Stephen P. và Judge, Timothy A. 2012. Hành vi tổ chức (FPT Polytechnic dịch). Hà Nội: Nhà xuất bản Lao động - Xã hội.

Schein, Edgar Henry. 2010. Organizational Culture and Leadership. San Francisco: Jossey-Bass.

Tổng cục du lịch. 2016. “Cơ sở lưu trú du lịch giai đoạn 2000 - 2015”. Cổng thông tin điện tử Tổng cục du lịch Việt Nam (http://vietnamtourism.gov.vn/index.php/items/13461). Truy cập tháng 9 năm 2017.

The European Consumer Centres’ Network ECC-Net. 2009. “Classification of hotel establishments within the EU”. (http://eccnetmalta.gov.mt/download/classification-of-hotel-establishments-within-the-eu/). Truy cập tháng 9 năm 2017.

Trần Ngọc Thêm. 2013. Những vấn đề văn hóa học lý luận và ứng dụng. Tp.HCM: Nhà xuất bản Văn hóa - Văn nghệ.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v4i1.341

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172