Vietnamese Immigrants in Poland - Three Decades of Experience

Marek Bodziany

Abstract


Three decades of common experience of the Poles and the Vietnamese in Poland invites reflection on chances of their cultural assimilation and over the coming years social inclusion as well. Indeed, their shared history on Polish soil goes back to the 1950s, however, a new stage in the mutual relationships was the result of the expansion of Vietnamese immigrants on Poland’s territory after 1989 followed by the collapse of the Eastern Bloc. Today, on the grounds of retrospective analyzes, a number of questions arise relating to the reasons for Vietnamese people’s immigration to Poland as well as concerning their existence in the foreign and culturally homogeneous environment. The scale of immigration, the cultural distinctiveness of the Vietnamese, the specificity of their social structure and existential problems fully justify the importance of undertaking research on this very interesting nationality. Moreover, they direct attention to the phenomenon encumbered with a social paradox. This phenomenon refers to the Vietnamese’s ability to adapt at both social and economic levels, whereas the paradox concerns the lack of links between the social sphere (underpinned by relatively positive relations with the Poles) and the economic one (relating to economic activity and entrepreneurship) and the inclination to cultural assimilation.

Received 28th August 2017; Revised 20th October 2017; Accepted 30th October 2017


Keywords


Vietnamese immigrants; Poland; cultural integration; cultural assimilation; coexistence

Full Text:

 Subscribers Only

References


Bodziany, Marek. 2014. „„Duchy z Dalekiego Wschodu” w „szklanym domu”, czyli o wietnamskiej diasporze na ziemiach polskich”, pp. 194-225. in:, Dom Otwarty/Dom Zamknięty? Lekcje pogranicza. Europa Środkowo-Wschodnia (X/XI w.). edited by Bożena Górczyńska-Przybyłowicz. Wydawnictwo Nauka i Innowacje. Poznań.

Bussines Insider Polska. 2017. „Wietnamscy uczniowie zadziwiająco dobrze zdają testy. Naukowcy odkryli powód”, (http://businessinsider.com.pl/wietnamscy-studenci-zadziwiajaco-dobrze-zdaja-testy-dlaczego/x54mpbl). Dostęp z dnia 05.07.2017

Dane meldunkowe Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa, Warszawa 2016. (http://www.um.warszawa.pl/). Dostęp z dnia 25.07.2017.

Departament Polityki Migracyjnej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. 2007. Społeczność wietnamska w Polsce polityka migracyjna Wietnamu, Wydział Analiz Migracyjnych, , Warszawa.

Dubrowska, Magda and Kowalska, Karolina. 2007. „Wietnamczycy, kolejno odlicz”. „Gazeta Wyborcza”, Stołeczna, z dnia 26 kwietnia 2007.

Gryczka, Adam. 1998. „Małe Hanoi: Wietnamczycy w Polsce”. Polityka, nr 7.

Grzymała-Kazłowska Aleksandra (ed.). 2008. Między jednością a wielością. Integracja odmiennych grup i kategorii imigrantów w Polsce. Ośrodek Badań nad Migracjami WNE UW, Warszawa.

Halik, Teresa. 2006, Migrancka społeczność Wietnamczyków w Polsce w świetle polityki państwa i ocen społecznych, UAM, Poznań.

Karwowski Mariusz. 2010. „Rola zagranicznej współpracy gospodarczej w wietnamskich reformach doi moi”, (http://www.polska-azja.pl/2010/03/11/rola-zagranicznej-wspolpracy-gospodarczej-w-wietnamskich-reformach-doi-moi/). Dostęp z dnia 11.06.2017.

Klorek, Natalia and Szulecka Monika. 2013. Migranckie instytucje ekonomiczne i ich wpływ na otoczenie. Przykład centrów handlowych w Wólce Kosowskiej. Raport z badań. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej. Warszawa.

Krzyżaniak-Gumowska, Aleksandra. 2009. „W Polsce mieszka 35 tys. Wietnamczyków”, Gazeta Wyborcza. (http://wyborcza.pl/1,76842,5002009.html). Dostęp z dnia 07.03.2008.

Łodziński, Sławomir. 2002. Opinie i postawy mieszkańców Polski wobec migracji i cudzoziemców w świetle badań opinii publicznej, Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, Raport nr 200, Warszawa.

Łysienia, Maja. 2016. (ed.). Cudzoziemcy w Polsce podręcznik dla funkcjonariuszy publicznych. Wydanie 2 zaktualizowane. Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa.

Molga Tomasz. 2015. „Wietnamski przedsiębiorca: nie słyszałem żeby Azjata poszedł po zasiłek dla bezrobotnych. Polacy, doceńcie co macie”. (http://natemat.pl/141233,wietnamski-przedsiebiorca-nie-slyszalem-zeby-azjata-poszedl-po-zasilek-dla-bezrobotnych-polacy-docencie-co-macie). Dostęp z dnia 10.03.2017.

Paduch, Ewa. 2008. „Wietnamczycy w Polsce”. (http://artelis.pl/artykuly/5151/wietnamczycy-w-polsce). Dostęp z dnia 10.03.2017.

Polońska Wiktoria. N.d. „Swojska egzotyka, czyli kilka słów o akulturacji Wietnamczyków w Polsce”. (http://www.miedzykulturowa.org.pl/cms/swojska-egzotyka-czyli-kilka-slo.html). Dostęp z dnia 12.06.2017.

Robią Sajgon w Warszawie: Wietnamczycy dorobili się w Polsce, (http://natemat.pl/91759,robia-sajgon-w-warszawie), Dostęp z dnia 18.07.2017.

Róg, Mariusz. 1998. Przestępczość „grup etnicznych” w Polsce – uwarunkowania i tendencje rozwojowe, Przegląd Policyjny, nr 3–4.

Sasin, Natalia. 2005. Niewidzialne 30 tysięcy: Wietnamczycy w Warszawie, Magazyn Europejski, (http://www.cafebabel.pl/article/2005/niewidzialne-30-tysicy-wietnamczycy-w-warszawie.html). Dostęp z dnia 03.07 2017.

Skrzypiec Joanna. 2015. Początek polskiego kapitalizmu: Polacy handlowali jajkami, Wietnamczycy obok bluzkami. (https://manager.money.pl/wywiady/artykul/poczatek-polskiego-kapitalizmu-polacy,94,0,1885278.html). Dostęp z dnia 12.07.2017.

Śliwńska, Bianka. 2016. „W Polsce studiuje 57 119 studentów zagranicznych ze 157 krajów”. (http://www.perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=2899:w-polsce-studiuje-57-119-studentow-zagranicznych-ze-157-krajow&catid=22&Itemid=119). Dostęp z dnia 02.02.2017.

Wietnamczycy w Polsce. (http://uwaga.tvn.pl/reportaze,2671,n/wietnamczycy-w-polsce,134822.html). Dostęp z dnia 12.08.2017.

Wysieńska, Kinga. 2010. „Organizacje wietnamskie i chińskie w Polsce. Wstępna analiza instytucjonalnej kompletności społeczności wschodnioazjatyckich w Polsce”. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, (http://www.isp.org.pl/uploads/filemanager/Raportzwywiadow1.pdf ) Dostęp z dnia 12.12.2016.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v3i5.276

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172