Đánh giá của học viên Trung tâm giải cứu Aquila về hoạt động hỗ trợ cai nghiện ma túy tại đây

Trần Thị Phương Anh

Abstract


Số lượng người nghiện ma túy ở Việt Nam ngày càng gia tăng, nên một số điểm nhóm, cơ sở của đạo Tin lành đã được mở ra nhằm giúp đỡ những người nghiện ma túy cai nghiện và làm lại cuộc đời. Nghiên cứu này dựa trên kết quả khảo sát bằng bảng hỏi với toàn bộ 85 học viên đã tốt nghiệp và đang sinh hoạt tại Trung tâm giải cứu Aquila ở thời điểm điều tra (gồm 34 học viên đã tốt nghiệp và 51 học viên đang sinh hoạt), và phỏng vấn sâu 6 học viên, 1 nhân sự của trung tâm. Qua các dữ liệu thu thập được, bài viết mô tả những yếu tố chính giúp học viên cai nghiện và phục hồi trong quá trình được can thiệp theo quan điểm của đạo Tin lành tại Trung tâm giải cứu Aquila; phân tích đánh giá của học viên về hoạt động hỗ trợ cai nghiện, lợi ích họ nhận được. Kết quả nghiên cứu đã cho thấy tính khả thi của hoạt động hỗ trợ cai nghiện của đạo Tin lành tại Trung tâm giải cứu Aquila; đồng thời rút ra những trở ngại đối với hoạt động hỗ trợ cai nghiện ma túy tại đây.

Ngày nhận 09/7/2021; ngày chỉnh sửa 25/4/2022; ngày chấp nhận đăng 30/8/2022


Keywords


đạo Tin lành; học viên; Trung tâm giải cứu Aquila; ma túy; hỗ trợ cai nghiện ma túy.

References


Trần Thị Phương Anh. 2015. “Quan niệm của Tin lành về các mối quan hệ gia đình qua Kinh Thánh”. Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo 7: 99-110.

Trần Thị Phương Anh. 2020. “Hoạt động hỗ trợ cai nghiện ma túy của đạo Tin lành tại Trung tâm giải cứu Aquila”. Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo 9: 51-81.

Ban biên tập. 2022. “Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy, quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy – Vì một cộng đồng khỏe mạnh và an toàn”. Cổng thông tin điện tử Bộ Công an. (http://bocongan.gov.vn/tin-tuc/nang-cao-hieu-qua-cong-tac-cai-nghien-ma-tuy-quan-ly-nguoi-su-dung-trai-phep-chat-ma-tuy---vi-mot-cong-dong-khoe-manh-va-an-toan-t32069.html). Truy cập tháng 8 năm 2022.

Báo cáo sơ kết mô hình lớp học phục hồi tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội số II Ba Vì, Hà Nội, 2016. Bài trình bày tại Tọa đàm lần I – 2016 nhân dịp Lễ Cảm tạ kỷ niệm 100 năm Hội thánh Tin lành Hà Nội.

Bộ Công an. 2019. Báo cáo Tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống ma túy (Từ năm 2008 đến năm 2018). Tài liệu nội bộ.

Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 2014. Báo cáo tình hình nghiện ma túy, công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện. Tài liệu nội bộ.

Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 2021. “Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy”. Cổng thông tin điện tử Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. (https://congbao.chinhphu.vn/noi-dung-van-ban-so-116-2021-nd-cp-36404?cbid=39132). Truy cập tháng 8 năm 2022.

Nguyễn Cảnh. 2020. “Thủ tục cai nghiện tại nhà rườm rà, không hiệu quả”. Báo Công an nhân dân Online. (http://cand.com.vn/Su-kien-Binh-luan-thoi-su/Co-so-cai-nghien-bat-buoc-chi-dap-ung-khoang-20-30-so-nguoi-nghien-ma-tuy-600397/). Truy cập tháng 9 năm 2020.

Frederick Allen Jory. 2019. Substance abuse rehabilitation through faith-based ministry: Evaluation of Vietnamese Christian restoration ministry (VCRM) with Bandura's social learning theory (PhD dissertation). Dallas: Dallas Theological Seminary.

Vũ Thị Thu Hà. 2018. Biến đổi của Tin lành trong phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay (Đề tài cấp Bộ). Hà Nội: Viện Nghiên cứu Tôn giáo.

Thiều Thị Hương. 2021. “Đóng góp của đạo Tin lành đối với đời sống xã hội - Mô hình hỗ trợ cai nghiện ma túy do đạo Tin lành thực hiện”. Bài trong kỷ yếu Hội thảo khoa học Đóng góp của tôn giáo trong đời sống xã hội. Ban Tôn giáo chính phủ, Hà Nội.

Nghĩa Nam. 2014. “Đường về sau cai nghiện”. Báo Nhân dân cuối tuần (https://nhandan.vn/doi-song-xa-hoi/uong-ve-sau-cai-nghien-219402). Truy cập tháng 12 năm 2020.

Như Ngọc. 2021. “Hoàn thành cơ bản nhiệm vụ, chỉ tiêu điều trị, cai nghiện ma túy giai đoạn 2016-2020”. Cổng thông tin Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội , (http://pctnxh.molisa.gov.vn/default.aspx?page=news&do=detail&id=3324). Truy cập tháng 6 năm 2021.

Phước Tuấn. 2021. “Bảy học viên cai nghiện đánh chết bạn cùng phòng”. Báo VnExpress. (https://vnexpress.net/7-hoc-vien-cai-nghien-danh-chet-ban-cung-phong-4302566.html). Truy cập tháng 7 năm 2021.

Nguyễn Kỳ Phượng. 2016. “Sơ lược về lịch sử Hội thánh Phúc Âm Toàn vẹn Việt Nam”. Bài trình bày tại Tọa đàm lần I – 2016 – Nhân dịp Lễ Cảm tạ kỷ niệm 100 năm Hội thánh Tin lành Hà Nội.

Ngô Hữu Thảo. 2018. “Biến đổi của đạo Tin lành ở Việt Nam hiện nay và cơ sở xã hội, tôn giáo của biến đổi đó”. Trang 222-234 trong sách Tôn giáo, tín ngưỡng ở Việt Nam trong bối cảnh mới. Hà Nội: Nhà xuất bản Lý luận chính trị.

Vũ Thủy, Hà Châu. 2014. “Bớt kỳ thị, tăng giúp đỡ người cai nghiện”. Báo Tuổi trẻ (https://tuoitre.vn/bot-ky-thi-tang-giup-do-nguoi-cai-nghien-683652.htm). Truy cập tháng 12 năm 2020.

Nguyễn Thị Thu Vân. 2017. Những cuộc đời được biến đổi. Hà Nội: Nhà xuất bản Hồng Đức.

Nguyễn Trọng Việt. 2016. “Căn tính Cơ đốc sự thực hành của cộng đồng Tin lành tại Hà Nội và vùng phụ cận trong quá khứ, hiện tại và giải pháo trong tương lai”. Bài trình bày tại Tọa đàm lần I – 2016 – Nhân dịp Lễ Cảm tạ kỷ niệm 100 năm Hội thánh Tin lành Hà Nội.
DOI: http://dx.doi.org/10.1172/vjossh.v8i4.1378

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


=====================================================

TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đại học Quốc gia Hà Nội

ISSN 2354-1172